Fødevarehygiejne

Fødevarehygiejne

Almen fødevarehygiejne

Hold

01-10-2024
Almen fødevarehygiejne
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
3 dage Daghold
18-11-2024
Almen fødevarehygiejne
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
3 dage Daghold
 Og vil du bidrage til, at I får en glad smiley, så står du stærkt med din viden om almen fødevarehygiejne.  

Hvad lærer du på kurset?
Du lærer, hvorfor og hvordan du skal håndtere maden korrekt, samt hvilken betydning hygiejne har.

Kurset indeholder emner som:
  • Egenkontrol
  • Mikroorganismers forekomst, vækst og udbredelse
  • Lovgivning omkring arbejdet med fødevarer
  • Personlig hygiejne
  • Produktionshygiejne

Hvor lang tid tager kurset?
Kurset tager 3 dage og afholdes på AMU SYD i Kolding.

Hvad koster kurset?
Se den samlede kursuspris nederst til højre.  

Hvornår kan du komme på fødevarehygiejnekursus?
Øverst på siden kan du se, hvornår næste hold starter ↑
Er der ikke er nogen startdato, så tilmeld dig KURSUSAGENTEN og få en mail, når der oprettes nye hold eller kontakt vores kursussekretær.
almen-foedevarehygiejne-45818-amusyd-kolding-ribe_(1)
Info om fag
20851 - Almen fødevarehygiejne

Målgruppe: Kurset retter sig mod ikke-faglærte, som har erfaring med madfremstilling i institutionskøkkener, restaurationskøkkener, kantiner samt cateringvirksomheder.

Beskrivelse: Du opnår viden, som gør dig i stand til:
At beskrive mikroorganismers forekomst, vækst og udbredelse i fødevarer.
At redegøre for de mest almindelige fødevarebårne sygdomme, deres årsag og udbredelse samt sammenhængen mellem udbrud og produktionsovervågning.
At redegøre for gældende lovgivning om fremstilling, opbevaring, opvarmnings-, varmholdnings- og nedkølingsfasen og salg af fødevarer.
At redegøre for betydningen af god personlig hygiejne og produktionshygiejne ved håndtering af fødevarer.
At redegøre for fødevareregionernes funktion ved tilsyn og godkendelse af virksomheder samt ved offentliggørelse af kontrolresultater.
På baggrund af denne viden opnår du færdighed i:
At anvende viden om mikroorganismer i forhold til at hæmme deres udvikling i det praktiske arbejde med fremstilling, opbevaring og salg af fødevarer.
At anvende principper for god personlig hygiejne og produktionshygiejne.
At anvende de overordnede principper om egenkontrol ved produktion, opbevaring og salg af mad, herunder de relevante branchekoder.
At anvende principperne i risikoanalyse, påpege kritiske punkter og fastlægge systematiske overvågningsprocedurer, udføre egenkontrol i en aktuel produktion.

Fagnummer: 20851 Almen fødevarehygiejne Varighed: 3 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 624,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 2.299,90