Udvikling og optimering af teams

Udvikling og optimering af teams

Teamkoordinator rollen

Tilmeld dig KURSUSAGENTEN et andet sted på siden og modtag en e-mail når der oprettes nye hold.
Værktøjerne kan straks integreres i mit arbejde
Carsten, kursist
Jeg har lært mig selv bedre at kende - fået belyst mine styrker og hvor mine grænser er.
Folk er forskellige, og jeg har nu værktøjer til at håndtere og motivere dem forskelligt afhængigt af deres personlighed.
Værktøjerne kan integreres i mit arbejde med det samme til fx at få vores elever godt fra start.
Det er vigtigt, at de får selvtillid, og at de ved, at de kan få hjælp hos mig.
Kurset har belyst, hvor meget positiv attitude kan betyde for mine omgivelser, og hvordan jeg kan medvirke til en mere positiv stemning i virksomheden.
Info om fag
49378 - Teamkoordinator rollen

Målgruppe: Kurset er udviklet til ikke faglærte og faglærte der varetager eller ønsker at kvalificere sig til de opgaver, der følger med når man som kollega, skal stå for teamkoordinering.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren:
Kendskab til at indgå i rollen som teamkoordinator i produktionen.
Viden om, hvilke roller og opgaver en teamkoordinator har.
Grundlæggende viden om, hvor grænsen mellem teamkoordinatorens og ledelsens beføjelser og ansvar ligger.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Arbejde med planlægning, opdatering af måltal, udarbejdelse af kompetenceoversigter og opdatering af SOP’er audit, kommunikation til teamet og afgrænsning i forhold til ledelsesopgaver.
Påtage sig rollen som teamkoordinator over for kollegaer og i samarbejdet med ledelsen løse opgaver, der både er relateret til den daglige drift og opgaver med udvikling og løbende forbedringer.

Fagnummer: 49378 Teamkoordinator rollen Varighed: 2 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 400,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 1.471,70