Varebilschauffør

Varebilschauffør

Efteruddannelse for varebilschauffører

08-06-2024
Efteruddannelse for varebilschauffører - WEEKEND
24-06-2024
Efteruddannelse for varebilschauffører
29-06-2024
Efteruddannelse for varebilschauffører - WEEKEND
08-07-2024
Efteruddannelse for varebilschauffører
12-08-2024
Efteruddannelse for varebilschauffører
22-08-2024
Efteruddannelse for varebilschauffører
07-09-2024
Efteruddannelse for varebilschauffører - WEEKEND
30-09-2024
Efteruddannelse for varebilschauffører
14-10-2024
Efteruddannelse for varebilschauffører
02-12-2024
Efteruddannelse for varebilschauffører
Info om fag
48851 - Efteruddannelse for varebilschauffører

Målgruppe: Målgruppen er personer, der tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse og er beskæftiget som chauffører med kørsel af gods i varebiler og som efter Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, er omfattet af krav om efteruddannelse for varebilschauffører.

Beskrivelse: Deltageren kan med denne ajourføring i nyeste regler, udføre chaufføropgaver i forbindelse med erhvervsmæssig godstransport i varebil.
Deltageren har fået opdateret sin viden om:
Lastsikring i varebiler på en forsvarlig og ergonomisk korrekt måde
Principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport, med forskellige godstyper
Færdselsregler, herunder regler for køre- og hviletid, arbejdstid, standsning og parkering samt kørsel med trailer, der kan relateres til arbejdet som fører af varebil, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport
Et sikkert og sundt arbejdsmiljø samt forebyggelse af fysiske risici
Deltageren kan yde førstehjælp i henhold til Dansk førstehjælpsråds uddannelsesplaner for ”førstehjælp for erhvervschauffører”.

Fagnummer: 48851 Efteruddannelse for varebilschauffører Varighed: 2 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 416,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 2.327,40