Teknisk isolering - AMU-kurser

Teknisk isolering - AMU-kurser

Køleisolering/cellegummiplader

Hold

04-12-2023
Køleisolering/cellegummiplader
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
5 dage Daghold
49062-Koleisolering-cellegummiplade-amusyd
Info om fag
49062 - Køleisolering/cellegummiplader

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller søger beskæftigelse inden for isoleringsfaget.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Udføre køleisolering med cellegummi plader, på beholdere, T-stykker, overgange og ventiler, efter producentens anvisninger.
Foretage opmålinger af installationerne forud for udførelse af arbejdet.
Udføre kvalitetssikring af det udførte arbejde ud fra de gældende krav til kvalitet.
Udføre arbejdet efter gældende regler og under hensyn til eget og andres sundhed og sikkerhed på byggepladsen.
Overholde gældende regler og retningslinjer for sikkerhed ved arbejde med opløsningsmidler og lim.
Benytte værktøj og materiel korrekt, herunder stiger, efter gældende regler på området og relevante anvisninger.

Fagnummer: 49062 Køleisolering/cellegummiplader Varighed: 5 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 670,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 3.947,25