Kørekort til lastbil

Kørekort til lastbil

Ajourføring for entreprenørchauffører

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.

Tilmeld dig KURSUSAGENTEN et andet sted på siden og modtag en email når der oprettes nye hold.

Vil du hellere tale med et rigtigt menneske?
Det forstår vi godt 😊
Hvis du indtaster dit telefonnummer, så ringer vi dig op og hjælper dig videre.
Info om fag
48630 - Ajourføring for entreprenørchauffører

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for transport af forskellige former for entreprenørkørsel og skal have opdateret deres chaufføruddannelsesbevis. Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for jobområdet.

Beskrivelse: På baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, eller erfaring og denne ajourføring har deltageren opnået kendskab til:

• Godskendskab, vurdering og typebestemmelse
• Håndtering af dokumenter, analyser og certifikater i forbindelse med entreprenørkørsel
• Sikkerhedsbestemmelser ved af- og pålæsning
• Særlige forhold på byggepladser og i grusgrave.
• Vægtberegning af vådt og tørt gods
• Tilladt akseltryk og tilladt totalvægt
• Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led.
• Håndtering af tunge - eller hyppige løft
• Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler
• Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området
• Kundeservice og konflikthåndtering
Deltageren kan på baggrund af denne viden udføre:
• Læsning af køretøjer således tilladt akseltryk eller tilladt totalvægt ikke overskrides
• Kontrol af køretøj og udstyr herunder lastbil, påhængskøretøj tippelad, container og andet relevant udstyr
• Håndtering af bigbag og storsække o.lign.
• Håndtering af forskellige typer rullepresenninger
• Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.
• Lastsikring af entreprenørgods herunder sten, grus, jord, sand, asfalt, byggematerialer o.lign.


Uddannelsens indhold følger i øvrigt de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens gældende Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.

Fagnummer: 48630 Ajourføring for entreprenørchauffører Varighed: 2 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 416,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 2.653,40