Kørekort til bus

Kørekort til bus

Personbefordring med bus

20-02-2023
Personbefordring med bus
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
30 dage Daghold
11-04-2023
Personbefordring med bus
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
30 dage Daghold
01-06-2023
Personbefordring med bus
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
30 dage Daghold
Info om fag
40531 - Personbefordring med bus

Målgruppe: Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i den kollektive trafik eller turistbusbranchen.

Beskrivelse: Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene bussen og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.

Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort, kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D).

Deltageren kan jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport:
• Føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed for passagererne og færdselssikkerheden i øvrigt.
• Servicere forskellige kundebehov.
• Vurdere nødsituationer, og udføre livreddende førstehjælp.
• Anvende regler for personbefordring.

Deltageren har viden om:
• Reglerne for arbejdstid og køre- og hviletid
• Fysisk og psykisk sundhed

Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om buspassagerers rettigheder.

Fagnummer: 40531 Personbefordring med bus Varighed: 30 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 3.840,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 34.142,50