Kørekort til bus

Kørekort til bus

Personbefordring med bus

03-06-2024
Personbefordring med bus
19-08-2024
Personbefordring med bus
30-09-2024
Personbefordring med bus
11-11-2024
Personbefordring med bus
02-12-2024
Personbefordring med bus
Når du tager kørekort til bus på AMU SYD vil der i undervisningen være indlagt køretimer i Kolding og omegn. Med et buskørekort er du klar til en fremtid med gode jobmuligheder.

Drømmer du om et job med fleksible arbejdstider?


Og kan du lide at tale med mange forskellige mennesker i løbet af en arbejdsdag?


Bliv buschauffør og få gode jobmuligheder

Der er stor mangel på chauffører landet over. Derfor er det et godt tidspunkt at hoppe på vognen og tage uddannelsen til buschauffør.
I dit daglige arbejde skal du befordre mennesker fra A til B. Det kræver hensynsfuld og sikker adfærd i trafikken at få alle godt frem. 
Det er selvfølgelig også vigtigt, at du kan lide at tale med mennesker og yde god kundeservice, så dine passagerer får en behagelig rejse. 
Ansvaret er nemlig dit, når bussen kører. Vi klæder dig godt på til opgaven. 
 

Jobgaranti / samarbejde

Tide Bus, Vikingbus, Herning Turist og Movia er parate til at ansætte dig, hvis du gennemfører kurset.
 

Hvor lang tid tager uddannelsen?

Er du over 23 år tager det kun 30 dage at blive buschauffør.
Er du mellem 21 og 23 år, afhænger det af hvilken kvalifikationsuddannelse du tager.
Det kan vare lige fra 30 dage til 50 dage. Du skal måske også have kurset 'Grundlæggende kvalifikationsbevis, bus' der har en varighed på 20 dage. Ring og hør mere om, hvad der gælder for dig.
 

Adgangskrav

  • Du skal som min være fyldt 21 år.
  • Du skal have kørekort til almindelig personbil.
  • Du skal have en godkendt lægeerklæring. 
  • Du skal beherske det danske sprog på niveau 2 
  • Er du tidligere straffet, vil det blive inddraget i Færdselsstyrelsen sagsbehandling ved kørekortansøgningen.
Buskørekort gav mig fast arbejde
Olena Kasianova, kursist
Fordi jeg var lidt udfordret af sproget til at begynde med, hjalp mine lærere mig til at forstå undervisningen, så jeg fik det hele lært og kunne bestå prøverne. - Nu har jeg fast arbejde som buschauffør.

Uddannelsen var godt planlagt med en blanding af teori og køretimer, så tiden fløj afsted. Jeg synes, at AMU SYD giver gode muligheder for mennesker, som vil uddanne sig og skifte job.
Info om fag
40531 - Personbefordring med bus

Målgruppe: Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i den kollektive trafik eller turistbusbranchen.

Beskrivelse: Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene bussen og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.

Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort, kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D).

Deltageren kan jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport:
• Føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed for passagererne og færdselssikkerheden i øvrigt.
• Servicere forskellige kundebehov.
• Vurdere nødsituationer, og udføre livreddende førstehjælp.
• Anvende regler for personbefordring.

Deltageren har viden om:
• Reglerne for arbejdstid og køre- og hviletid
• Fysisk og psykisk sundhed

Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om buspassagerers rettigheder.

Fagnummer: 40531 Personbefordring med bus Varighed: 30 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 6.240,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 37.381,00