Kørekort til lastbil

Kørekort til lastbil

Modulvogntog sammenkobling og regler

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.

Tilmeld dig KURSUSAGENTEN et andet sted på siden og modtag en email når der oprettes nye hold.

Vil du hellere tale med et rigtigt menneske?
Det forstår vi godt 😊
Hvis du indtaster dit telefonnummer, så ringer vi dig op og hjælper dig videre.
Info om fag
48183 - Modulvogntog sammenkobling og regler

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører der har eller søger beskæftigelse inden for kørsel med modulvogntog

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse har deltageren opnået viden om:
- Typer af sammenkoblingsmuligheder for modulvogntog
- Læsning af modulvogntog, under iagttagelse af de særlige forhold, der gælder vedrørende akseltryk mv.
- Det særlige vejnet hvor kørsel med modulvogntog er tilladt

Deltageren kan på baggrund af denne viden:
- Foretage af- og tilkobling af modulvogntog på en sikkerhedsmæssigt korrekt måde
- Holde sig opdateret om evt. ændringer i vejnettet der knytter sig til kørsel med modulvogntog ved anvendelse af: www.vejdirektoratet.dk

Dette uddannelsesmål betragtes som et myndighedscertifikat, når det afvikles i kombination med den lovpligtige efteruddannelse jf. Færdselsstyrelsens gældende bekendtgørelse herom.

Uddannelsens indhold følger de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens gældende Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.

Fagnummer: 48183 Modulvogntog sammenkobling og regler Varighed: 1 dag Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 208,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 1.288,70