Slide-hovedgruppe-svejsning_1_

Kvalitetsstyring af svejsearbejde

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.

Tilmeld dig KURSUSAGENTEN et andet sted på siden og modtag en email når der oprettes nye hold.

Vil du hellere tale med et rigtigt menneske?
Det forstår vi godt 😊
Hvis du indtaster dit telefonnummer, så ringer vi dig op og hjælper dig videre.
Info om fag
46981 - Kvalitetsstyring af svejsearbejde

Målgruppe: Personer i amu-udviklingsgruppen som arbejder med certificeret svejsearbejde, herunder beskrivelse af kvalitetsmanualer. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Beskrivelse: Deltageren har viden om:
• Hvordan en kvalitetsmanual for kvalitetsstyring af produktionsforløb i et svejseværksted, i henhold til reglerne i DS/EN 1090 serien udarbejdes
• Kravene i Bygningsreglement BR18 om kvalitetsstyring ved fremstilling af bygningskonstruktioner i stål og aluminium
• Hvordan en kvalitetsmanual opbygges, så den tilgodeser kravene til svejserelaterede opgaver iht. DS/EN ISO 3834 serien
• Hvordan kvalitetsprofil og kvalitetsniveau for et svejseværksted fastlægges via udførelsesklasser (EXC-klasser)
• De jobfunktioner som kræves til svejsekoordinering af svejsearbejdet iht. DS/EN ISO 14731.

Kvalitetsmanualen skal indeholde relevante procedurebeskrivelser, henvisninger til relevante normer og standarder, og skal som et minimum indeholde, følgende punkter:
• Valg af kvalitetsprofil og kvalitetsniveau for et svejseværksted
• Krav til personel, produktionskapabilitet og produktionsudstyr
• Kontrakt gennemgang og teknisk evaluering
• Krav ved brug af eventuelle underleverandører
• Krav til inspektion og prøvning
• Produktionsplanlægning herunder behov for procedurer og kvalificering
• Materialeindkøb, håndtering og dokumentation
• Krav ved afvigelser og korrigerende handlinger
• Krav til kalibrering
• Krav til identifikation og sporbarhed
• Rapportering og dokumentation

Deltageren har grundlæggende forståelse for kvalitetsstyring i relation til specifik anvendelse og kontrol af kvalitetsstyringssystemets effektivitet via audit.

Deltageren kan på baggrund af ovenstående viden og kvalitetsforståelse:
• Udarbejde og vedligeholde kvalitetsmanualer i henhold til DS/EN 1090 og DS/EN ISO 3834, herunder håndtere opdateringer i forhold til manual og kvalitetsstyring
• Fastlægge kvalitetsniveau (EXC-klasse) for et svejseværksted eller en underleverandør
• Foretage produktionsplanlægning, herunder beskrive tilhørende procedurer og kvalificering
• Arbejde med afvigelser og korrigerende handlinger
• Arbejde med fuld sporbarhed af materialer og svejsere, herunder udarbejde og føre svejselog
• Definere jobfunktioner for en svejsekoordinator

Fagnummer: 46981 Kvalitetsstyring af svejsearbejde Varighed: 5 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 1.040,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 6.258,50