Teknisk isolering - AMU-kurser

Teknisk isolering - AMU-kurser

Køleisolering/cellegummislanger

Hold

02-04-2024
Køleisolering/cellegummislanger
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
4 dage Daghold
02-04-2024
Køleisolering/cellegummislanger
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
4 dage Daghold
49061-Koleisolering-cellegummislanger
Info om fag
49061 - Køleisolering/cellegummislanger

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller søger beskæftigelse inden for isoleringsfaget.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Udføre køleisolering med cellegummi slanger på enkle installationer.
Foretage opmålinger af installationerne forud for udførelse af arbejdet.
Udføre opgaver med cellegummi efter anvisninger fra producenterne på enkle køleinstallationer.
Udføre kvalitetssikring af det udførte arbejde ud fra de gældende krav til kvalitet.
Udføre arbejdet efter gældende regler og under hensyn til eget og andres sundhed og sikkerhed på byggepladsen.
Overholde gældende regler og retningslinjer for sikkerhed ved arbejde med opløsningsmidler og lim.
Benytte værktøj og materiel korrekt, herunder stiger, efter gældende regler på området og relevante anvisninger.

Fagnummer: 49061 Køleisolering/cellegummislanger Varighed: 4 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 832,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 3.377,60