Plastsvejsning

Plastsvejsning

Svejsning af polymermembraner

Hold

06-05-2024
Svejsning af polymermembraner
Snepsgårdevej 20 6760 Ribe
5 dage Daghold
43971-svejsning-af-polymermembraner-amusyd-i-ribe
Som eneste udbyder af kurset, ”Svejsning af polymermembraner” i Danmark, er AMU SYD i Ribe specialister på området.
 
Branchen er lille, og behovet for certificering er derfor begrænset, men det er dog stadig et krav fra myndighederne, at du som svejser har certifikatet, når du skal arbejde inden for branchen.

Kurset ”Svejsning af polymermembraner” afholdes en gang om året på AMU SYD i Ribe, og varer 5 dage.
På kurset undervises der bl.a. i viden om plastmaterialer, så du efterfølgende kan udføre varmluft – og ekstrudersvejsninger i henhold til de gældende standarder.

Certifikatet giver dig færdigheder til at svejse fx membraner sammen på lossepladser, deponier, spildevandsbassiner, kunstige søer og bassiner til opsamling af regnvand i forbindelse med skybrud.

Certificeringen gælder i 3 år, hvorefter der skal re-certificeres.  
 
Der er på nuværende tidspunkt kun ca. 25 personer i Danmark, der har dette certifikat.
Info om fag
43971 - Svejsning af polymermembraner

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, som arbejder i virksomheder, hvor der udføres plastsvejsning.

Beskrivelse: På baggrund af viden om plastmaterialerne Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polyvinylchlorid (PVC) kan deltageren udføre varmluft-, kontaktvarme- og ekstrudersvejsning i henhold til gældende standarder for svejsning og udlægning af polymermembraner. Deltageren kan desuden udføre varmluft- og ekstrudersvejsninger, der forbinder polymermembraner til plastrør samt vurdere og udbedre fejl på svejste polymermembraner.

Fagnummer: 43971 Svejsning af polymermembraner Varighed: 5 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 670,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 5.958,00