Plejeteknik

Plejeteknik

Træbiologi, træpleje og byøkologi

16-12-2024
Træbiologi, træpleje og byøkologi
Snepsgårdevej 20 6760 Ribe
5 dage Daghold

Tag kurset Træbiologi, træpleje og byøkologi på AMU SYD

 
Med viden om træbiologi, træpleje og byøkologi, bliver du en vigtig ressource, når der skal vejledes om pleje og udvælges træer til byen. Grønne områder skaber nemlig ikke bare liv, de medvirker også til at forbedre luftkvaliteten, reducere varmeeffekten og bevare biodiversiteten i byerne.
traebiologi-traepleje-og-byokologi

De tre hovedemner

På kurset arbejder vi omkring de tre hovedemner; træbiologi, træpleje og byøkologi, så du opnår forståelse for, hvilke planter der trives i byen, hvordan de skal plejes, og hvilke miljømæssige udfordringer, du skal være opmærksom på.

  • Træbiologi
    Du lærer om træernes vækstcyklus, rødder og stængler, så du kan identificere træarterne og ved, hvordan de påvirkes af forskellige biologiske processer.

  • Træpleje
    Her fokuserer vi på, hvordan vi beskytter og plejer træer i byrummet. Du lærer om forskellige beskæringsteknikker, træbeskyttelse mod skadedyr og sygdomme, vanding og gødning af træer, samt hvordan du skal reagere på skader, der er forårsaget af vejrmæssige forhold eller menneskelig aktivitet.

  • Byøkologi
    Du får viden om, hvilken rolle træerne spiller i bymiljøet, og hvordan de kan bruges, når der skal skabes sunde og bæredygtige byområder.

Planlægning og pleje af træer i byen

Vi bruger vores nye viden til at arbejde med byplanlægning og byudvikling, og hvordan træer skal integreres, for at skabe økologiske, bæredygtige og smukke bymiljøer. Her skal der bl.a. tages højde for pladsbegrænsninger, klimaændringer, forurening og ikke mindst infrastrukturen.

Praktisk læring på AMU SYD

Undervisningen er en kobling af teori og praksis, hvor vi bl.a. tager ud og ser på nærliggende bymiljøer, laver beskæringsøvelser på skolens område.  
Kurset er for dig, der arbejder faglært eller ufaglært inden for anlægsgartnerfaget og er interesseret i træbiologi, miljøbeskyttelse og byplanlægning. Du får det bedste udbytte af kurset, hvis du har lidt erfaring med beskæring på forhånd.
Info om fag
42329 - Træbiologi, træpleje og byøkologi

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer inden for anlægsgartner-, produktionsgartner- og skovbrugsområdet.- Uddannelsesbevis fra AMU-uddannelsen: ¿Træer og buske om sommeren, plantekendskab og plejeprogrammer, trin 2"eller- Tilsvarende kvalifikationer.

Beskrivelse: Deltageren kan medvirke ved udvælgelse af egnede by træer samt udarbejde en plejeplan for enkelte træer.

Deltageren kan vejlede ved plantning af by træer i forskellige bymiljøer, herunder forklare hvordan sygdomme, skadedyr og andre skader på træer kan forebygges.

Deltageren kan udføre pleje og beskæring af by træer, herunder demonstrere kendskab til træbiologi i byens økologi.

Fagnummer: 42329 Træbiologi, træpleje og byøkologi Varighed: 5 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 1.040,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 4.078,00