medarbejderudvikling

Kommunikation og kulturforståelse

Tilmeld dig KURSUSAGENTEN et andet sted på siden og modtag en e-mail når der oprettes nye hold.

Kurset er målrettet medarbejdere i boligforeninger, og har til formål at styrke og forbedre kommunikationen og samspillet med beboere med forskellige kulturelle, religiøse, sproglige og etniske baggrunde.

Med afsæt i egen kulturel selvforståelse øges dit kendskab til forskellige gruppers traditioner, adfærdsmønstre, familie- og statusforhold og ikke mindst kropssprog.

Du får basale kommunikationsredskaber og værktøjer til konfliktnedtrapning.

Du får i teori og praksis en øget indsigt i generelle kulturbegreber og kulturforståelse.

Du lærer at identificere kulturbetingede normer og forventninger, kommunikere i et letforståeligt sprog samt anvende internationalt kendt simpelt tegnsprog.

 

Vi skræddersyr et program både i indhold og form med emner som:

 • Hvad er kultur?
 • Den danske kulturprofil
 • Kulturniveauer
 • Kulturchok
 • Ritualer og skikke
 • Misforståelser og konflikter
 • Konflikthåndtering
 • Fordomme
 • Kulturanalyse
 • Hofsteders kulturelle dimensioner
 • Begrebet parallelsamfund

 

Undervisningsstilen er levende og facilitere udviklingsprocesser, hvor der veksles mellem faglige oplæg og gruppearbejde.

Info om fag
45644 - Kommunikation og kulturforståelse

Målgruppe: Rute- og bybuschauffører.

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse, kan deltageren, på baggrund af egen kulturel selvforståelse samt kendskab til og forståelse for andre menneskers forskellige kulturelle, religiøse, sproglige og etniske baggrunde, kommunikere med passagererne.
Endvidere kan deltageren identificere kulturbetingede normer og forventninger, kommunikere i et letforståeligt sprog samt anvende internationalt kendt simpelt tegnsprog.
Deltageren kan desuden anvende værktøjer og interkulturelle handlemåder til at definere den tilbudte serviceydelse med henblik på at imødekomme passagerernes befordringskrav og -behov i et flerkulturelt og kulturkomplekst samfund.

Fagnummer: 45644 Kommunikation og kulturforståelse Varighed: 2 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 268,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 1.471,70