medarbejderudvikling

Kommunikation og konflikthåndtering

21-06-2023
Kommunikation og konflikthåndtering
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
3 dage Daghold
Her er kursister i gang med "SODUKO-øvelsen", hvor kursisterne inddeles i hold og skal løse en opgave og får mulighed for at afprøve værktøjerne til konflikthåndtering.
Jeg elsker mit arbejde
Lone, kursist
Jeg samarbejder med mange nye kollegaer til dagligt, derfor er det fedt at få en masse nye spændene værktøjer, så vi kan få det bedste ud af hinanden
Info om fag
44853 - Kommunikation og konflikthåndtering - service

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Beskrivelse: Deltageren kan skelne mellem professionel serviceorienteret adfærd og mellem konfliktfremmende og -dæmpende adfærd og kan anvende dette gennem sin personlige fremtræden og adfærd i forbindelse med serviceydelser.
Endvidere kan deltageren anvende enkle teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelse af menneskers psykologiske spil og forskellige roller, herunder egne roller og adfærd i forhold til kolleger, ledelse samt brugere, som fx kunder, patienter, beboere m.v. Der ud over kan deltageren udvise forståelse for krisereaktioner.
Endelig kan deltageren anvende samtaleteknik og udvise forståelse for andres liv- og arbejds-situationer på en respektfuld måde og håndtere aggressive episoder på en hensigtsmæssig serviceorienteret og mindre konfrontativ måde.

Fagnummer: 44853 Kommunikation og konflikthåndtering - service Varighed: 3 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 402,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 2.087,55