ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank

Hold
15-11-2021
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank
C F Tietgens Vej 6 6000 Kolding
4,7 dage Daghold
29-11-2021
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank
C F Tietgens Vej 6 6000 Kolding
4,7 dage Daghold
13-12-2021
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank
C F Tietgens Vej 6 6000 Kolding
4,7 dage Daghold
10-01-2022
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank
C F Tietgens Vej 6 6000 Kolding
4,7 dage Daghold
17-01-2022
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank
C F Tietgens Vej 6 6000 Kolding
4,7 dage Daghold
31-01-2022
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank
C F Tietgens Vej 6 6000 Kolding
4,7 dage Daghold
07-02-2022
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank
C F Tietgens Vej 6 6000 Kolding
4,7 dage Daghold
Kursusinfo

Målgruppe: Personer, der skal transportere farligt gods i emballager og i tank/tankcontainere i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt. Deltageren skal som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse, bestået eksamen, samt udstedelse af ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager og tanke, med undtagelse af gods hørende til klasse 7.
Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

Særlige krav til det faglige indhold:
Kurset skal som et minimum omfatte følgende emner:
• De almindelige bestemmelser vedrørende transport af farligt gods, herunder de vigtigste faretyper.
• Information om miljøbeskyttelse i forbindelse med kontrol med overførsel af affald.
• Forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.
• Hvad man skal gøre efter en ulykke (førstehjælp, trafiksikkerhed, grundlæggende viden om brug af beskyttelsesudstyr, skriftlige anvisninger m.v.)
• Mærkning med påskrifter, faresedler og orangefarvede skilte.
• Formålet med og betjening af det tekniske udstyr på køretøjer.
• Forbud mod sammenlæsning på samme køretøj eller i container.
• Sikkerhedsforanstaltninger, der skal iagttages under på- og aflæsning af farligt gods.
• Generelle oplysninger om privatretligt ansvar.
• Information om transportvirksomhed, der involverer flere transportformer (multimodal transport).
• Håndtering og stuvning af kolli.
• Trafikrestriktioner i tunneler og instruktion i adfærd i tunneller (forebyggelse og sikkerhed, handling i tilfælde af brand eller andre ulykker osv.).
• Bevidsthed om sikring.
• Hvorledes køretøjer reagerer under kørsel, herunder ladningens bevægelser.
• Særlige krav til køretøjer.
• Generel teoretisk viden om de forskellige og forskelligartede lastnings- og aflæsningssystemer.
• Specifikke yderligere bestemmelser, der finder anvendelse på brugen af disse køretøjer (godkendelsesattester, godkendelsesmærkning, afmærkning med faresedler og orangefarvede skilte mv.).

Fagnummer: 47701 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank Varighed 4,7 dage AMU-pris: DKK 592,20 Pris uden for målgruppe: DKK 4.614,86
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Denne side er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og betingelser.
Janne R. Holm
Kursussekretær
Skriv en besked
Denne side er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og betingelser.

Information

• Der gennemføres test på kurset.
• There will be at test at the end of every course.
• Am Ende des Kursus wird ein Test durchgeführt.

Samlet kursuspris
AMU-Pris
DKK 592,20
Uden for målgruppen
DKK 4.573,51
Der er hold med tillægspris på dette kursus. Klik og se samlet kursuspris.