ADR-kurser - Farligt gods

ADR-kurser - Farligt gods

Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods

11-04-2023
Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods 1.3
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
1 dag Daghold
30-05-2023
Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods 1.3
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
1 dag Daghold
20-06-2023
Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods 1.3
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
1 dag Daghold
Info om fag
45259 - Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods

Målgruppe: Adgang til uddannelsen har personer, som tilhører AMU-lovens målgrupper, og som er beskæftiget med af- og pålæsning, lager-/terminalarbejde, dokumentbehandling af farligt gods, eller skal til at beskæftige sig med disse emner som ansat i en virksomhed.

Beskrivelse: Deltageren kan, efter gennemført uddannelse og med baggrund i tildelte ansvarsområder og arbejdsopgaver:

- Udføre arbejdet med forberedelser til transport.
- Af og på-læsse farligt gods i henhold til regler i ADR, kapitel 1.3.

Dette uddannelsesmål anses som et myndighedscertifikat, når det afvikles sammen med den lovpligtige efteruddannelse jf. Færdelsstyrelsens regler herom.

Fagnummer: 45259 Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods Varighed: 1 dag Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 128,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 819,80