Driftsteknik

Driftsteknik

Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner

19-09-2024
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner
Snepsgårdevej 20 6760 Ribe
1 dag Daghold
26-09-2024
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner
Snepsgårdevej 20 6760 Ribe
1 dag Daghold
03-10-2024
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner
Snepsgårdevej 20 6760 Ribe
1 dag Daghold
03-01-2025
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner
Snepsgårdevej 20 6760 Ribe
1 dag Daghold
19-02-2025
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner
Snepsgårdevej 20 6760 Ribe
1 dag Daghold
26-02-2025
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner
Snepsgårdevej 20 6760 Ribe
1 dag Daghold
19-03-2025
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner
Snepsgårdevej 20 6760 Ribe
1 dag Daghold
24-03-2025
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner
Snepsgårdevej 20 6760 Ribe
1 dag Daghold
10-04-2025
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner
Snepsgårdevej 20 6760 Ribe
1 dag Daghold
40170_H__nd__og_rygspr__jtecertifikat(1)

Dit sprøjtecertifikat skal opdateres hvert 4. år og du forlænger med dette kursus dit sprøjtecertifikats gyldighed med 4 år.

Dette kursus forlænger (Fagnr.: 42389) sprøjtecertifikatets gyldighed i 4 år.

Info om fag
48142 - Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer med sprøjtecertifikat, sprøjtebevis m.fl. der skal gennemføre et opfølgningskursus for at opretholde gyldigheden af sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis i henhold til bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016 om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler og som ønsker at opnå en S1 autorisation til køb og anvendelse af professionelle plantebeskyttelsesmidler i landbrugserhvervet. Uddannelsen henvender sig som udgangspunkt ikke til personer der ønsker at udbringe professionelle plantebeskyttelsesmidler indenfor andre erhverv så som gartneri, landbrug, anlægsgartneri eller greenkeeping, idet der udbydes særlige uddannelser rettet mod personer indenfor disse erhvervsgrene.

Beskrivelse: Deltagerne kan planlægge og udføre plantebeskyttelsei anlægsgartneriet og golfbanepleje (greenkeeping) under hensyn til principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM), vurdering af bekæmpelsesbehov og udnyttelse af seneste forsknings- og forsøgsresultater

Deltageren har kendskab til nye plantebeskyttelsesmidler, ny lovgivning vedrørende plantebeskyttelsesmidler og regulering af påvirkninger på omgivende miljø og arbejdsmiljøet.

Deltageren har ajourført viden om behandlingsstrategier for plantebeskyttelse i anlægsgartneriet/golfbanepleje, IPM, ny teknologi til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, dysevalg og sprøjteteknik.

Uddannelsen opfylder kravet om opfølgningskursus for sprøjtecertifikat i henhold til bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016 om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler.


Fagnummer: 48142 Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner Varighed: 1 dag Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 208,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 904,55