slide_kran

Kranbasis, suppleret med samløft med kraner

08-07-2024
Kranbasis, suppleret m. samløft med kraner
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
10 dage Daghold
05-08-2024
Kranbasis, suppleret m. samløft med kraner
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
10 dage Daghold
12-08-2024
Kranbasis, suppleret m. samløft med kraner
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
10 dage Daghold
26-08-2024
Kranbasis, suppleret m. samløft med kraner
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
10 dage Daghold
02-09-2024
Kranbasis, suppleret m. samløft med kraner
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
10 dage Daghold
16-09-2024
Kranbasis, suppleret m. samløft med kraner
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
10 dage Daghold
23-09-2024
Kranbasis, suppleret m. samløft med kraner
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
10 dage Daghold
30-09-2024
Kranbasis, suppleret m. samløft med kraner
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
10 dage Daghold
07-10-2024
Kranbasis, suppleret m. samløft med kraner
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
10 dage Daghold
14-10-2024
Kranbasis, suppleret m. samløft med kraner
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
10 dage Daghold
21-10-2024
Kranbasis, suppleret m. samløft med kraner
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
10 dage Daghold
28-10-2024
Kranbasis, suppleret m. samløft med kraner
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
10 dage Daghold
11-11-2024
Kranbasis, suppleret m. samløft med kraner
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
10 dage Daghold
18-11-2024
Kranbasis, suppleret m. samløft med kraner
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
10 dage Daghold
25-11-2024
Kranbasis, suppleret m. samløft med kraner
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
10 dage Daghold
02-12-2024
Kranbasis, suppleret m. samløft med kraner
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
10 dage Daghold
17-06-2024
Kranbasis, suppleret m. samløft med kraner
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
10 dage Daghold
24-06-2024
Kranbasis, suppleret m. samløft med kraner
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
10 dage Daghold
8 hold er skjult, klik her for at vise alle
Det siger kursisterne
Flere færdigheder og fremtidige jobmuligheder
Max - kursist
Jeg har fået flere færdigheder og kan derfor varetage flere opgaver på mit arbejde. Jeg anbefaler kurset til andre som gerne vil have flere færdigheder på CV’et og være mere attraktiv på arbejdsmarkedet”
Info om fag
48586 - Kranbasis, suppleret med samløft med kraner

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte der i deres arbejde skal betjene kraner, hvor Kranbasiscertifikatet er en forudsætning.

Beskrivelse: Efter kurset og bestået prøve kan deltageren føre kraner og lignende maskiner over 8 tons/tonsmeter, omfattet af § 4 i
bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser

Efter gennemført kursus kender deltageren til:
Sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med kranarbejde generelt, herunder anhugning af byrden og signalgivning.
Risici forbundet med arbejde med kraner.
Kraners opbygning og sikkerhedsanordninger.
Kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger.
Reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej.
Indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang.
Reglerne for samløft med kraner af byrder samt personløft med kran.
Hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Foretage anhugning af byrder og betjene almindeligt forekommende kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
Betjene kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde.
Vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide, om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes.
Vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio.
Gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej.
Tilegne sig viden om den konkrete kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning.
I fællesskab med en anden kranfører sikkerhedsmæssigt forsvarligt udføre samløft med 2 kraner.

Fagnummer: 48586 Kranbasis, suppleret med samløft med kraner Varighed: 10 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 2.080,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 9.353,00