Kørekort til bus

Kørekort til bus

Personbefordring med lille bus

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.

Tilmeld dig KURSUSAGENTEN et andet sted på siden og modtag en email når der oprettes nye hold.

Vil du hellere tale med et rigtigt menneske?
Det forstår vi godt 😊
Hvis du indtaster dit telefonnummer, så ringer vi dig op og hjælper dig videre.
Info om fag
48400 - Personbefordring med lille bus

Målgruppe: Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i rute-, flex eller turist-trafik.

Beskrivelse: Deltageren kan føre køretøjet:
- På en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde
- Rationelt med hovedvægt på sikkerhed
Deltageren kan betjene køretøjet:
- På en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde
Deltageren er i stand til at vurdere:
- Egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel
Deltageren kan anvende:
- Reglerne jævnfør bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
Deltageren har kendskab til:
-Sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik jævnfør bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
Deltageren har erhvervet:
- Kørekort, kategori D1-EP jævnfør gældende myndighedskrav beskrevet i bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus.
Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jævnfør Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om buspassagerers rettigheder.

Fagnummer: 48400 Personbefordring med lille bus Varighed: 30 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 6.240,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 37.381,00