slide_det_gronne_fra_ufaglaert_til_faglaert

Basiskursus for anlægsgartnere

21-10-2024
Basiskursus for anlægsgartnere
Snepsgårdevej 20 6760 Ribe
20 dage Daghold
17-02-2025
Basiskursus for anlægsgartnere
Snepsgårdevej 20 6760 Ribe
20 dage Daghold

Har du grønne fingre?


Og vil du gerne slå rod i den grønne branche?


Dette kursus kan være dit første skridt til at blive faglært anlægsgartner eller i al fald til at få grundlæggende viden inden for faget.

På dette kursus lærer du at

  • etablere mindre anlæg med fliser og planter iht. gældende krav og regler vedr. sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø.
  • udføre almindelig forekommende plejeopgaver.
  • betjene maskiner, redskaber og håndværktøjer, som anvendes ved opgavernes løsning.

 

Kurset er en del af uddannelsestrukturen til faglært anlægsgartner.

47690-basiskursus_for_anlaegsgartnere

Uddannelsesstruktur til faglært anlægsgartner

Struktur___1_1
Info om fag
47690 - Basiskursus for anlægsgartnere

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse inden for anlægsgartnerbranchen.

Beskrivelse: Deltageren kan ud fra gældende normer og arbejdstegninger etablere mindre anlæg med fliser og planter iht. gældende krav og regler vedr. sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø.
Deltageren kan arbejde ud fra en tegning og kan udføre arbejdstegninger i snit og plan i målestoksforhold, hvilket danner basis for opgavernes udførelse.
Deltagerne kan udføre opgaverne ud fra viden om faglig regning, beregning, afsætning og nivellering, valg af befæstelser til varierende formål, komprimering, tilhugning af fliser, nedlægning af befæstelser, plantekendskab, jordtilberedning og plantning samt kan udføre selvkontrol af de udførte opgaver.
Deltageren kan udfærdige en enkel plejeplan med plantebeskrivelser og udviklingsplan for området, samt udføre almindelig forekommende plejeopgaver. Deltagerne kan betjene maskiner, redskaber og håndværktøjer, som anvendes ved opgavernes løsning.

Fagnummer: 47690 Basiskursus for anlægsgartnere Varighed: 20 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 4.160,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 13.341,00