Fra ufaglært til faglært anlægsgartner


Plant et træ i anlægsgartnerbranchen

Det træ, du planter nu, kan slå rødder langt ind i fremtiden - både din egen og jordens.

Med din viden som faglært anlægsgartner kan du påvirke klimaet, biodiversiteten og menneskers syn på grønne områder.

I uddannelsen som faglært anlægsgartner får du viden og indblik i hvordan.

 

På uddannelsen til faglært anlægsgartner lærer du at:

  • Designe anlæg som mennesker kan lide at opholde sig i og se på.
  • Bruge de planter, der gavner bier, insekter og dyreliv, så biodiversiteten øges mest muligt.
  • Analysere jordbundsforhold, så mikroklimaet forstyrres mindst muligt.
  • Vælge miljørigtige maskiner og anvende dem i driften, så CO2-udledningen bliver mindst mulig.
  • Projektere, udføre og planlægge anlæg og drift, med fokus på bæredygtighed.
  • Bruge beplantning med lang levetid, så du sparer tid på drift.

 

Sådan bliver du faglært

Uddannelsen er en blanding af teori og praktiske opgaver - både hos os og på din arbejdsplads.

For at få dit svendebrev skal du:

  • Være fyldt 25 år.
  • Dokumentere min. 2 års relevant erhvervserfaring inden for de sidste 5 år.
  • Have gennemført AMU-kurserne i uddannelsesstrukturen - se længere nede på siden ↓
  • Bestå en afsluttende prøve.

En af fordelene ved blive faglært via AMU-kurser er, at du først vælger speciale, når du skal til svendeprøve.

Som faglært opnår du en bred viden inden for anlægs- og plejeteknik.

 

Varighed

Uddannelsen kan fuldføres på ca. 45 uger. Har du allerede gennemført AMU-kurser inden for området, kan de muligvis trækkes fra den samlede uddannelsesperiode.

Kontakt os, så vi i fællesskab kan sammensætte en uddannelsesplan, som passer til dig.

 

Uddannelsesstruktur

Det Faglige Udvalg anbefaler, at kurserne gennemføres i den viste rækkefølge. 
uddannelsesstruktur-anlaegsgartner-via-amu_(1)
For at blive anlægsgartner kan man tage en uddannelse, som har en varighed på ca. 45 uger. Uddannelsen er en blanding mellem teori og praktiske opgaver. Man vil derfor både få noget erfaring og viden gennem uddannelsen.
For at man kan få svendebrevet, skal man være fyldt 25 år og kunne dokumentere minimum 2 års relevant erhvervserfaring inden for de sidste 5 år. Man skal derudover have gennemført AMU-kurserne i uddannelsesstrukturen og selvfølgelig bestå en afsluttende prøve.
Som anlægsgartner kan arbejdsstederne være mange. Man kan arbejde med pleje af etablerede områder eller arbejde ved nye anlæg. Der kan også være mindre opgaver såsom at omlægge private haver eller større opgaver såsom etablering af bytorve, parker eller parkeringspladser. Som anlægsgartner kan du både blive offentlig og privat ansat.
Man kan tage uddannelsen til anlægsgartner mange forskellige steder i landet. Man kan for eksempel tage uddannelsen ved AMU Syd, hvor man lærer at designe anlæg, bruge planter som gavner dyrelivet, analysere jordbundsforhold og vælge miljørigtige maskiner. Derudover lærer man at projektere, udføre og planlægge anlæg og drift og bruge beplantning med lang levetid, så man sparer tid på driften.

Kurser

Faglært anlægsgartner - Grundlinje
Faglært anlægsgartner - Anlægsteknisk linje
Faglært anlægsgartner - Plejeteknisk linje
Faglært anlægsgartner - Driftsteknisk linje
Faglært anlægsgartner - Greenteknisk linje
Faglært anlægsgartner - Afsluttende linje