ADR-kurser - Farligt gods

ADR-kurser - Farligt gods

ADR Repetition - Grundkursus

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.

Tilmeld dig KURSUSAGENTEN et andet sted på siden og modtag en email når der oprettes nye hold.

Vil du hellere tale med et rigtigt menneske?
Det forstår vi godt 😊
Hvis du indtaster dit telefonnummer, så ringer vi dig op og hjælper dig videre.
Info om fag
22306 - ADR Repetition - Grundkursus

Målgruppe: Personer, der transporterer farligt gods i emballager i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt. Deltageren skal være i besiddelse af et gyldigt ADR-certifikat. Desuden som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse, bestået eksamen, samt udstedelse af ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager - med undtagelse af gods hørende til klasse 1 og klasse 7.
Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens gældende retningslinjer.
Særlige krav til det faglige indhold:
Kurset skal som et minimum omfatte følgende emner:
- De almindelige bestemmelser vedrørende transport af farligt gods, herunder de vigtigste faretyper.
- Information om miljøbeskyttelse i forbindelse med kontrol med overførsel af affald.
- Forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.
- Hvad man skal gøre efter en ulykke (førstehjælp, trafiksikkerhed, grundlæggende viden om brug af beskyttelsesudstyr, skriftlige anvisninger m.v.)
- Mærkning med påskrifter, faresedler og orangefarvede skilte.
- Formålet med og betjening af det tekniske udstyr på køretøjer.
- Forbud mod sammenlæsning på samme køretøj eller i container.
- Sikkerhedsforanstaltninger, der skal iagttages under på- og aflæsning af farligt gods.
- Generelle oplysninger om privatretligt ansvar.
- Information om transportvirksomhed, der involverer flere transportformer (multimodal transport).
- Håndtering og stuvning af kolli.
- Trafikrestriktioner i tunneler og instruktion i adfærd i tunneller (forebyggelse og sikkerhed, handling i tilfælde af brand eller andre ulykker osv.).
- Bevidsthed om sikring.

Fagnummer: 22306 ADR Repetition - Grundkursus Varighed: 1,7 dage