Klar til job

Klar til job

Klar til job med et sprogboost

Et brancherettet danskforløb for tosprogede

Står de sproglige færdigheder i vejen for jobmulighederne?
Så lad din kandidat starte på et 7 ugers afklaringsforløb med fokus på at styrke den sproglige kommunikation.
Det hjælper dem godt på vej ind på et arbejdsmarked, hvor der er stor mangel på arbejdskraft.
I forbindelse med kurset skal kandidaten i et 2 ugers praktikforløb på en virksomhed, hvor færdigheder afprøves og udvikles.
 
Kurset er for alle uanset ydelsesgruppe og danskniveau.
 
Inden optagelse gennemføres en individuel samtale, hvor der screenes for danskniveau, erhvervsmæssig baggrund og ikke mindst motivation for at deltage på kurset.
 
Kurset strækker sig over 7 uger med efterfølgende praktik.
Der er undervisning mandag til fredag 8.15 – 13.30
 
På dette kursus arbejdes der primært med sprogligt dansk og at forstå begreber og udtryk, der bruges inden for arbejdsmarkedet og forskellige brancher. Kursisterne opnår en vis sikkerhed i det danske sprog og viden om arbejdsmarkedskultur.

Derudover bliver kursisten også afklaret i forhold til job og branche:
  • Danskundervisning med udgangspunkt i kursistens niveau - herunder også fagsprog
  • Løbende personlig jobafklaring ved dialog
  • Opnåelse af viden om fagområder med gode jobmuligheder
  • Arbejdsmarkedskultur, sikkerhed og kommunikation på arbejdspladser
  • Anvende ergonomisk rigtige arbejdsstillinger
  • At tage hensyn til kroppens opbygning og belastninger
  • Servicebegrebet, kundeadfærd og kundeservice.
Der laves en individuel uddannelses – og handleplan, så kandidaten får overblik over fremtidige muligheder.
Det er muligt for kandidaten at tage en faglig uddannelse i fremtiden.

Der er løbende optag på kurset.
Alle kandidater skal være screenet inden opstart.

Sprogunderviser
Lene Bojsen
Mail: lbo@amusyd.dk
Tlf.: 25 24 07 38
 
Sprogunderviser 
Katrine Jørgensen
Mail: kkj@amusyd.dk
Tlf.: 25 24 07 39
 
Fra nul dansk til uddannet taxachauffør
Hamza
Det er lige en branche for mig. Jeg vil gerne have daglig kontakt med mennesker, kunne hjælpe dem og øve mig mere på sproget, så et job som taxachauffør er en stor drøm for mig.

Jeg var ikke nået hertil, hvis jeg ikke havde fået den opbakning, fra sproglæreren og vejlederen på AMU SYDs forløb "Klar til job".
Sprogboost giver selvtillid og mod på nye udfordri
Tomasz Sørensen – Virksomhedskonsulent, Haderslev
Haderslev Jobcenter har løbende haft borgere afsted på kurset, ’Klar til job med et sprogboost’.

”Jeg har været meget begejstret for samarbejdet med AMU SYD. Underviserne kender borgene og deres kompetencer rigtig godt, og er altid klar med sparring, hvis der er spørgsmål fra virksomheder. Det gør det nemmere for mig at hjælpe borgerne godt videre, når de er færdige med kurset.”

”Borgerne mødes lige præcis der, hvor de er og får bygget deres sproglige kompetencer op. Efter endt kursus er de blevet mere selvsikre og har fået mod på at komme videre ud på arbejdsmarkedet.”

Nyheder

07 / 02 / 2024

Fra nul dansk til uddannet taxachauffør: Hamza blev klar til job

 Sprogkompetencer og uddannelse er afgørende for at opnå succes på arbejds...

Læs mere
03 / 08 / 2022

Inguna fik mod til opkvalificering

 Via Jobcenter Kolding er Inguna Cirule kommet på kurset ”Klar til job med...

Læs mere
10 / 05 / 2022

Sprogligt boost og selvtillidsløft

I 7 uger har Juan Sagredo været kursist på forløbet, ’Klar til Job med et sprog...

Læs mere
04 / 02 / 2022

Manar fandt nøglen til job, integration og sprog

 En uddannelse til rengøringstekniker på AMU SYD har været Manars nøgle ti...

Læs mere
11 / 01 / 2022

Kadras store ønske om job er gået i opfyldelse

 ”I dag arbejder jeg som vikar inden for rengøring, og jeg elsker at gøre ...

Læs mere
06 / 01 / 2022

Masoud lagde en plan for at blive chauffør

”Et godt fast arbejde er min store drøm”, fortæller Masoud. Med hjælp fra Jobce...

Læs mere
16 / 06 / 2021

Mihaela var genert: Nu tør jeg snakke foran klassen

Sammen med 20 andre flersprogede lærer Mihaela både dansk og rengøring, så hu...

Læs mere
26 / 03 / 2021

Når 1 + 1 giver 3

Jobcenter Kolding og AMU SYD bragte fælles viden, erfaring og netværk i spil. R...

Læs mere