Fra nul dansk til uddannet taxachauffør: Hamza blev klar til job

7. februar 2024
2024-Hamza-og-Katrine-

 

Sprogkompetencer og uddannelse er afgørende for at opnå succes på arbejdsmarkedet i Danmark.

Nu har Hamza Assi med støtte og opbakning fundet vejen til begge dele.


Som tosproget uden uddannelse var Hamza Assi mildest talt på bar bund, da han for 8 år siden flyttede til Danmark for at bo sammen med sin kone.

Hans begyndelse i Danmark var præget af hårdt arbejde som selvstændig grønthandler samtidig med, at han var engageret i at hjælpe flygtninge, der kom til Danmark. Desværre satte Corona-pandemien en stopper for hans eventyr som selvstændig, og han måtte lukke sin forretning. Hamza fik job på en fabrik, men hans manglende sprogkompetencer gjorde kommunikationen på arbejdspladsen meget vanskelig:

”Jeg havde ikke lært dansk endnu, og mange af mine kolleger talte tysk, det var endnu et ukendt sprog for mig, så jeg prøvede med den smule engelsk, jeg kunne,” fortæller Hamza, der bortset fra de sproglige udfordringer befandt sig godt i jobbet på fabrikken.

Sygemelding blev vendepunktet

Efter to år blev jobbet på fabrikken for hårdt. Ryggen sagde fra, og Hamza måtte sygemeldes.

Sygemeldingen skulle vise sig at blive et vendepunkt for Hamza. Den førte ham nemlig til Jobcentret i Haderslev, hvor hans sagsbehandler introducerede ham til ’Klar til Job’- forløbet på AMU SYD i Kolding. Forløbet er for indvandrere, som har brug for grundlæggende sprogkompetencer, for at skabe sig et liv i Danmark, møde andre ligesindede og få hjælp til at komme i arbejde. Hamza startede kort efter på forløbet:

"Jeg kunne nul dansk, da jeg kom her," siger Hamza og fortsætter; ”nogle af de andre havde først gået på sprogskole, men det havde jeg ikke. Jeg havde jo arbejdet, så jeg skulle lære sproget helt fra bunden."

Katrine Jørgensen, sproglærer og vejleder på AMU SYD, var en afgørende støtte for Hamza under forløbet, hun fortæller:

”Vi oplever ofte, at vores kursister på ’Klar til job’, ligesom Hamza, kommer uden nogen uddannelsesbaggrund. De skal starte helt fra bunden, ikke kun med sproget, men også ift. det at ’gå i skole’. Så skal der altså knokles ekstra hårdt, og det var Hamza absolut indstillet på.”

Klar til Job ’-forløbet på AMU SYD blev en øjenåbner for Hamza. Han lærte sproget og blev løbende motiveret af støtten og opmuntringen fra sine undervisere, med-kursister og den store opbakning, han havde hjemmefra.

Mod på uddannelse

Efter at have gennemført forløbet, havde Hamza mod på at tage en uddannelse, så han kunne at få et godt job i fremtiden. Han overvejede forskellige muligheder inden for transportbranchen og besluttede sig for at blive taxachauffør.

"Det er lige en branche for mig. Jeg vil gerne have daglig kontakt med mennesker, kunne hjælpe dem og øve mig mere på sproget, så et job som taxachauffør er en stor drøm for mig," fortæller Hamza.

Han lægger ikke skjul på, at det var en udfordrende at deltage i undervisningen på dansk, men med Katrines fortsatte støtte samt hjælp og forståelse fra underviserne på taxaholdet, bestod Hamza prøverne og fik
taxakørekortet. Han fuldførte også uddannelsen til Flex-chauffør, hvilket åbnede endnu flere jobmuligheder for ham.

Sprogudvikling og støtte hele vejen

Hamza er i dag taknemmelig for den hjælp, han har fået. Ikke kun til sin sprogudvikling, men også den personlige støtte og opbakning, han har oplevet hele vejen gennem sit forløb:

”Jeg var ikke nået hertil, hvis jeg ikke havde fået den opbakning,” slår Hamza fast.

På AMU SYD er Hamzas historie langt fra enestående, men den et godt eksempel på, hvordan den rette hjælp og støtte kan være med til at opbygge sprogkompetencer og en tro på egne evner, der gør det muligt at tage skridtet videre og uddanne sig til job.

På vej til job som chauffør

Hamza er godt på vej mod drømmejobbet. Han ser frem til at starte i praktik som Flex-chauffør og håber på, at det baner vejen til en fastansættelse.

"Det glæder jeg mig så meget til. Det er lige præcis sådan et job, jeg drømmer om," siger Hamza og slutter af med at fortælle, at han ikke kun fået en uddannelse, men også en større selvtillid og tro på, at han kan få et godt job, hvor han kan give noget tilbage til samfundet efter al den hjælp han har fået siden han kom til Danmark.