Inguna fik mod til opkvalificering

3. august 2022
Nyhed-Inguna

 
Via Jobcenter Kolding er Inguna Cirule kommet på kurset ”Klar til job med et sprogboost.”
Forløbet har givet hende mod til at bruge det danske sprog, så hun hver dag udvikler sig og bliver bedre.


Fra Letland til Danmark

Det er 7 år siden Inguna kom til Danmark fra Letland. Hendes mand var taget i forvejen for at arbejde, og derfor valgte hun samme vej. Allerede inden Inguna rejste fra Letland tog hun et danskkursus. På den måde havde hun et vist kendskab til det danske sprog med sig i bagagen.


Sprogskoleforløb

Inguna vil rigtig gerne lære at tale og forstå dansk. Derfor har hun også være på sprogskole ad flere omgange.
”Jeg har lært at forstå meget dansk på sprogskolen, men jeg har ikke fået opbygget troen på, at jeg også kan tale dansk, så det har jeg ikke turdet”
Mens Inguna har været i Danmark har hun haft forskellige jobs i landbruget og inden for rengøringsfaget. Her har hun holdt sig til at spørge ind til helt konkrete arbejdsopgaver på dansk, fordi hun har oplevet sproget som en barriere. Det er en ond spiral, for som hun selv siger:
”Jeg lærer mest, når jeg taler sproget og taler med andre på dansk”


Sproglig selvtillid

På ”klar til Job med et sprogboost” har Inguna flyttet sig meget og udviklet en sproglig selvtillid, der giver hende lyst til at bruge sproget og interagere med andre.
”Lærerne her VIL bare lære os noget. De er engagerede og laver forløbet, så det passer til vores niveau og de udfordringer, vi hver især har” fortæller Inguna og fortsætter:
”Det er ligesom om, at de andre kursister også er mere motiverede. Måske fordi de selv vælger at kommer her og gerne vil lære noget. Det motiverer også mig mere og er bedre for min udvikling”


Blandet undervisning

Der er ikke tale om tavleundervisning fra 8-16 på forløbet, tvært i mod. Det er Inguna meget begejstret for:
”Det er så dejligt, at det er blandet undervisning med teori og masser af sjove, praktiske øvelser. Dagene flyver afsted og vi hygger os sammen om at løse opgaver”
Sammen med de andre kursister lærer hun bl.a. at forstå den danske kultur, ordsprog og vendinger, som ikke nødvendigvis giver helt sig selv, hvis man kommer udefra og ikke kender sproget så godt.


Mod til at opkvalificere

Når Inguna afslutter Klar til job-forløbet, skal hun videre på et regnskabskursus for at opkvalificere og få kompetencer, der kan hjælpe hende videre mod job. Det har hidtil været urealistisk for hende at tage et sådan kursus på dansk, fordi de sproglige udfordringer har været for store, men nu er Ingunas sproglige selvtillid vokset så meget, at hun er klar til ny læring på dansk:
”Nu har jeg modet til at tage på regnskabskursus. Det er et kæmpe fremskridt for mig og jeg glæder mig.”


Læs mere om kurset "Klar til job med et sprogboost" her →