Tilhører du AMU's målgruppe

Deltagere med uddannelse, der ikke overstiger erhvervsuddannelsesniveau - eksempelvis chauffører, murere, tømrere, kontorassistenter m.v.

Hvis den samlede afstand mellem din bopæl og uddannelsessted udgør mere end 120 km tur/retur, kan du få tilskud til overnatning.

Beregning af afstanden sker i forhold til den bolig, som du råder over nærmest uddannelsesstedet.

For perioden 1. marts til 30. september kan boligen evt. være et sommerhus.

Overnatning i campingvogn, autocamper eller telt giver ikke tilskud.

Du kan få tilskud til overnatning allerede fra natten op til første kursusdag.

Hvis du opfylder reglerne for overnatning, kan du få et tilskud på max. kr. 500,00 pr. overnatning.

For at få tilskudet udbetalt, skal du dokumentere dine overnatningsudgifter og eventuelle kostudgifter.

Overstiger dine overnatningsudgifter ikke max. tilskudet på kr. 500,00 kan du anvende restbeløbet op til kr. 500,00 til kost.

Desuden skal du udfylde skemaet "Ansøgning om overnatning (PDF)", som skal afleveres/fremsendes sammen med bilag på overnatnings- og eventuelle kostudgifter.

Tilknyttet fil: Oplysningsskema / Ansøgning om overnatning