Tilmelding AMU-kurser, når du er ledig

Har du tilmeldt dig med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, har du på forhånd modtaget Skema AR237, som det forudsættes, at du har udfyldt og sendt til din A-kasse.

BEMÆRK: Du kan kun deltage på kurset, når din A-kasse har attesteret AR237 OG dit JOBCENTER har godkendt din kursusdeltagelse.