FAQ - Kran basis

For at kunne tage krancertifikat, skal du være fyldt 18 år.

Derudover skal du kunne dokumentere, at du er helbredsmæssigt egnet til at føre en kran, enten ved gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort.

Dette gælder både for kranbasis suppleret med samløft med kraner (loftmonterede travers- og portalkraner) og mobile kraner 8 30 tm med integreret kranbasis.
Kran basis er det tidligere kran C certifikat-kursus til loftmonterede kraner. På kurset får du viden om, hvordan du betjener en travers- og portalkran og fører kraner, der har en løfteevne på over 8 tonsmeter op til og med 30 tonsmeter.

På 10 dage bliver du klædt på til at arbejde sikkert med kraner og forhindre potentielle arbejdsulykker.
Hvis du gerne ville kunne udføre normalt forekommende kranopgaver med samløft, skal du have kurset 48586 Kranbasis, suppleret med samløft med kraner

Det tager 10 dage at erhverve dit krancertifikat og kurset foregår i kranhallen på AMU SYD i Kolding.
På kurset lærer du korrekt anvendelse af kraner og at foretage anhugning af byrder, så du kan udføre almindeligt forekommende kranopgaver. Du ved, hvordan du vurderer byrders vægt og tyngdepunktets placering, så byrden bliver anhugget korrekt og med korrekt hejsetilbehør, før der løftes.

Du vil altså efter dit kursus kunne betjene kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde.

Ved hjælp af håndsignaler og radio, kan du vejlede, så kranen bliver anhugget korrekt. Du bliver også i stand til at gennemføre de eftersyn, som du som kranfører er ansvarlig for og sammen med en anden kranfører udføre sikkerhedsmæssigt korrekt samløft med to kraner samt reglerne for personløft med kranen.
Loftmonterede kraner er fastgjort til bygninger eller strukturer, mens mobile kraner er fleksible og kan flyttes rundt på forskellige steder. Vores kurser dækker begge typer kraner for at sikre, at du er klar til enhver udfordring.

Du finder næste startdato for kurser til mobile kraner 8 30 tm med integreret kranbasis her → https://www.amusyd.dk/mobile-kraner-8-30-tm_med-integreret-kranbasis

Kranbasis suppleret med samløft finder du her → https://www.amusyd.dk/kranbasis-suppleret-med-samloeft-med-kraner
Når du anvender kraner som dit tekniske hjælpemiddel i hverdagen, er det vigtigt at kende arbejdstilsynets bestemmelser herom. Et krancertifikat giver dig den nødvendige viden om, hvordan du håndterer kraner med korrekt hejsetilbehør, vurderer løftekapacitet og arbejder med tyngdepunktets placering ved frithængende byrder samt personløft, der hvor det er tilladt. Efter endt uddannelse kan du udføre kranarbejde sikkert og dermed bidrage til et mere sikkert miljø på din arbejdsplads og sørge for, at kranerne vedligeholdes og får de lovpligtige eftersyn.

Dit certifikat er derfor vigtigt for din faglighed, men i høj grad også for sikkerheden for både dig selv og dine kolleger på din arbejdsplads.