Vejen som arbejdsplads

Vejen som arbejdsplads

Kurser

Jeg vil anbefale det til mine medarbejdere
Annika, kursist og selvstændig
Jeg har fået kendskab til de korrekte skilte og afmærkninger. Det gør det nemmere at få bestilt de rigtige skilte hjem. Jeg vil anbefale kurset til mine medarbejdere.

Vejen som arbejdsplads

Certifikatkursus, hvis du har vejen som arbejdsplads

Kursus til dig der skal arbejde på vejene med anlæg, drift og vedligeholdsopgaver. Deltagere lærer de grundlæggende regler om afmærkning og sikkerhed i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt steder hvor de samme regler gælder.
 
På kurset "Vejen som arbejdsplads" lærer du om lovgivning og vejregler i forbindelse med vejarbejde. Du bliver i stand til at opsætte korrekt afmærkning og opsætning af skilte i forskellige situationer.