slide-kursus-vejen-som-arbejdsplads-47136

Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Hold

10-10-2022
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
2 dage Daghold
17-10-2022
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
2 dage Daghold
07-11-2022
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
2 dage Daghold
07-11-2022
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
2 dage Daghold
07-12-2022
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
2 dage Daghold
13-12-2022
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
2 dage Daghold
Det siger kursisterne
Jeg vil anbefale det til mine medarbejdere
Annika, kursist og selvstændig
Jeg har fået kendskab til de korrekte skilte og afmærkninger. Det gør det nemmere at få bestilt de rigtige skilte hjem. Jeg vil anbefale kurset til mine medarbejdere.
Sikrer mig job på længere sigt
Rune, kursist
Jeg har fået god viden og korrekt forståelse for, hvordan det virker i praksis. Jeg har opkvalificeret mig, så jeg kan varetage mit job på længere sigt.

Kursusinformation

På dette kursus lærer du

... at efterleve de krav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder.

Du kan udføre korrekt afmærkning af stationære og bevægelige vejarbejder og medvirke til at øge trafiksikkerheden både for dig selv, kolleger og andre trafikanters.

Kurset kan afholdes i din virksomhed

Ønsker du at afholde kurset "Vejen som arbejdsplads" i din virksomheden, så klarer vi også det.

Ring til Uddannelseskonsulent Malene Markvardsen på 25 24 07 36 og hør om mulighederne.

Kursusinfo

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der er ansat hos entreprenører og ledningsejere, der arbejder "i marken" med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning af vejarbejder. Beviset har en gyldighed på 5 år, hvorefter det skal fornys.

Beskrivelse: Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne har et sådant kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning, materialer, sikkerhed, lovgivning og vejregler, at de kan udføre korrekt afmærkning af vejarbejder med opsætning af skilte og afspærring i forskellige trafiksituationer efter godkendt rådighedstilladelse og godkendt afmærkningsmateriel. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af typiske stationære og bevægelige vejarbejder efter gældende bestemmelser og kender hele processen vedrørende opsætning og nedtagning af afmærkning. Desuden har deltagerne en sådan viden om ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af vejarbejde, at de kan eliminere disse og dermed medvirke til at øge trafiksikkerheden for både sig selv, og de kolleger, der arbejder på vejen, samt medvirke til at øge trafiksikkerheden for andre trafikanter.

Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval.

Fagnummer: 47136 Vejen som arbejdsplads - Certifikat Varighed: 2 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 256,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 1.364,00