Førstehjælp

Bliv i stand til at hjælpe andre, der er kommet i nød. Med den rigtige indsats kan du være med til at redde menneskeliv ved ulykker, brand, hjertestop, drukneulykker mm.

Ved at tage et førstehjælpskursus får du opbygget vigtige livreddende kompetencer, og øger din egen styrke i nødsituationer.

Se relevante kurser
Førstehjælp - Anbefalet basisuddannelse
Øvrige førstehjælpskurser