Taxachauffør

Taxachauffør

Kurser

Taxachauffør

Bliv taxachauffør - tag chaufførkort i Kolding

Drømmer du om et job som taxachauffør, kan du blive det på kun 10 dage.

Når du har tage chaufførkortet til taxa, kan du varetage jobbet som taxa- og limousinechauffør.

Krav til kvalifikationskursus

Du skal være fyldt 21 år på tidspunktet for aflæggelse af de afsluttende prøver og har haft kørekort til kategori B i mindst 3 år.
Heri indgår ikke perioder, hvor kørekortet måtte være frakendt.
 
Ansøgeren skal forevise gyldigt, originalt kørekort til kategori B.

Optagelse af en ansøger på et kvalifikationskursus forudsætter, at ansøgeren over for uddannelsesstedet kan dokumentere, at § 24, stk. 1, nr. 1 i bekendtgørelse om taxikørsel med senere ændringer, er opfyldt.
Du kan læse om de specifikke adgangskrav her →
 
Kravet anses for opfyldt, såfremt ansøgeren kan fremlægge et af følgende:
  • Prøvebevis for bestået "Prøve i Dansk 2 (PD2)".
  • Bevis for at have bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk.
  • Bevis for at have bestået anden højere uddannelse på dansk end folkeskolen,
  • Bevis for at have bestået andre prøver m.v. nævnt i cirkulæreskrivelse om naturalisation, bilag 3b.
  • Andre former for bevis eller dokumentation på beherskelse af det danske sprog, for eksempel via et andet testresultat, som efter en konkret vurdering dokumenterer, at ansøgeren kan dansk på det niveau eller over det niveau, der kræves for at kunne bestå "Prøve i Dansk 2 (PD2)".
 
Hvis du er i tvivl om dit dansk er på niveau 2, skal du kontakte AMU SYD på 76 37 37 37 for bestilling af sprogtest.
Du skal være opmærksom på at skolen kan afvise dig, såfremt du ikke opfylder disse krav.