Teknisk isolatør

Teknisk isolatør

Teknisk isolatør over 25 år

EUV - For dig over 25 årHOLDOPSTART 2024


Uge 04 2024
Mandag den 22. januar 2024

Grundforløb 2 - Opstart

TILMELD dig uddannelsen på optagelse.dk

 

Adgangskrav

Adgangskravene for at blive optaget på EUV er de samme som for optagelse på EUD (erhvervsuddannelse for unge). Det betyder, at du skal have opnået et karaktergennemsnit i grundskolen på mindst 02 i både dansk og matematik for at blive optaget på grundforløbets 2. del.

Kravet om et karaktergennemsnit gælder dog ikke, hvis du har en uddannelsesaftale.

Hvis du har relevant erhvervserfaring, og opfylder adgangskravene, kan du optages direkte på hovedforløbet, men skal først afklares gennem en RKV. Ellers skal du på et afkortet grundforløb 2.

Hvis du ikke har 2 års relevant erfaringserfaring betyder det som udgangspunkt, at du skal opfylde de samme adgangskrav som hos de unge under 25.

For at starte på EUV skal du kontakte AMU SYD.

RKV

RealKompetenceVurdering

Hele din uddannelse tilrettelægges på baggrund af din realkompetencevurdering, dvs. en vurdering af den uddannelse og erfaring, du allerede har.

Uddannelsesaftale

For at komme på hovedforløbet skal du have en uddannelsesaftale.

Aftalen kan indgås på et hvilket som helst tidpunkt i grundforløb 2, og vil have individuel varighed.

Læreplads

I din læretid bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Læretiden foregår hos din arbejdsgiver.

Du skal selv finde læreplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med virksomheden.

lærepladsen.dk kan du finde oplysninger om lærepladssituationen for uddannelsen til teknisk isolatør.

Du kan også se, hvilke virksomheder, der er godkendt til at ansætte lærlinge, og hvilke der har opslået ledige lærepladser.

Grundforløb

Grundforløb 2 - GF2

Du skal have max. 20 ugers undervisning på grundforløb 2:

  • Matematik på F-niveau
  • Teknologi på F-niveau
  • Førstehjælp
  • Brandbekæmpelse
  • Rulle- og bukkestillads
  • Faglig grundforløbsundervisning (isolering)

Hovedforløbet

Hovedforløbet er fastsat til 5 perioder af 6 ugers varighed.

Hele uddannelsen vil således vare fra 3 år og 9 måneder til 4 år og 3 måneder, inklusive grundforløbet.

Videreuddannelse

Når du er færdig som teknisk isolatør har du flere muligheder for videreuddannelse.

Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

  • Byggekoordinator
  • Energiteknolog

Samt på følgende professionsbacheloruddannelse:

  • Bygningskonstruktør

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg.

Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse.

Det siger EUD-eleverne
Forstået vigtigheden i isoleringsarbejde
Lotte, EUD-elev
Det vigtigste, som jeg har fået med på uddannelsen, er indblik i byggebranchen, og jeg forstået vigtigheden i isolerings arbejde.
Jeg har fået en masse nye venner, da det sociale på holdet har været rigtig godt.
Der har været gode undervisere, som man altid kan kontakte for at få hjælp og gode råd.
Det jeg lærer, kan jeg brug ude hos kunden
Jonas, EUD-elev
Vi lærer faget helt fra bunden under uddannelsen. Det er fedt.
Og det er en stor tilfredsstillelse af opleve, hvordan en tegning, man har lavet, kan blive til en færdig løsning ude hos en kunde,”
Desuden betyder det meget, når man tager en ny uddannelse, at både det faglige og det sociale fungerer. Og det gør det her.
Introkursus gav mig lærerplads hos Persolit
Kristian, EUD-elev
Der er et rigtigt godt samarbejde mellem Kriminalforsorgen, AMU SYD og virksomheden Persolit.
Efter nogle introkurser inden for teknisk isolering under min afsoning i Sønder Omme Fængsel, så blev jeg voksenlærling hos Persolit i september 2020.
Siden årsskiftet har jeg været i gang med uddannelsen.
Jeg går efter projektlederjob
Dan, EUD-elev
Jeg var klar til at prøve kræfter med et nyt område, som kan føre til et lederjob igen. Jeg går efter et projektlederjob, når jeg er færdig og har fået lidt faglig erfaring.”

Aldersmæssigt er vi fra 27 til godt 40 år og kommer fra mange dele af landet. Jeg har selv 300 km mellem hjem og AMU SYD og bor derfor på skolehjem.

Der er dygtige faglærere, som gør en indsats for, at det sociale fungerer godt, når vi er på skole.

Sammenholdet betyder meget for mig.