slide_erhvervsuddannelser(2)

Lønrefusion og befordring på erhvervsuddannelser

 
Lønrefusion og befordring  
Din virksomhed får automatisk lønrefusion og befordringstilskud for lærlinge på erhvervsuddannelser (EUD), der er på skoleophold.
 
Hvordan?
Skolen indberetter til AUB, at lærlingen har været på skole. Herefter får din virksomhed automatisk udbetalt lønrefusion og evt. tilskud til befordring til firmaets NemKonto.
 
Voksenlærling
Har du lærlinge over 25 år, skal lønnen oplyses til AUB ved første skoleophold, for at få korrekt refusion.
Du kan se satser og søge refusionen her →
Der kan også gives refusion for lærlinge over 25 år med uddannelsesaftale uden grundforløb og oplæring (EUV1).
Se muligheder for refusion her →

Hvis der udarbejdes en ny uddannelsesaftale eller et tillæg til en uddannelsesplan  skal der ansøges om voksenlærlingetilskud med den nye forventede slutdato.
Hvornår gives der tilskud til befordring:
Hvis din lærling har over 10 km mellem hjem og uddannelsessted kan I få tilskud til transport.
Tilskuddet dækker op til den billigste offentlige transport.
Lærlinge, der har mere end 5 kvarters transporttid mellem hjem og uddannelsessted, har mulighed for at bo på skolehjem.
Når lærlingen har været på skoleophold, får din virksomheden et brev i Digital Post fra AUB. Det er din virksomheds ansvar at kontrollere, at alle oplysningerne er korrekte.  
For yderligere information kontakt AUB på tlf.: 70113070 eller skriv her →