Er du andet?

Praktisk info til dig der er selvforsørget, elev, lærling eller andet

Tilmelding

Hvis du er elev eller lærling med elevkontrakt, er det den skole du er tilknyttet, der skal give tilladelse til din deltagelse på AMU-kurser.

Når du er tilmeldt et kursus, vil du 2-4 uger før kursusstart modtage indkaldelsespapirer, herunder et deltagerskema.

Når du har udfyldt skemaet, skal du sende det direkte til AMU SYD.

Det er meget vigtigt at aflevere dette skema til tiden, da vi betragter det som din tilmelding og vi skal bruge skemaet til at afklare, hvilke betingelser der gælder for din kursusdeltagelse.

Når vi har modtaget skemaet, betragter vi din tilmelding som bindende.

Mødetid

Hvis ikke andet er angivet i dit indkaldelsesbrev, skal du møde kl. 8.00 i kantinen.

Du kan se på info-skærmene, lige inden for døren, hvor dit hold skal mødes.

Bemærk: Møder du ikke til tiden den første kursusdag, kan kursuspladsen være givet til en anden.

VEU- og befordringsgodtgørelse

Du kan ikke opnå VEU- og befordringsgodtgørelse.

Lægeerklæring / Stempelmærke

Kran- og Gaffeltruckcertifikat

Er du ikke i besiddelse af et kørekort, skal du aflevere en gyldig lægeerklæring, inden vi kan udstede et certifikat til dig. Eventuelle udgifter til lægeerklæring betaler du selv. Det er samme lægeerklæring, som bruges i forbindelse med erhvervelse af kørekort.

Kørekortgivende kurser

Udgifter til stempelmærker, lægeerklæring og evt. chaufføruddannelsesbevis afholdes af dig selv.