Plastmager

Plastmager

Plastmager under 25 årHOLDOPSTART 2025


Uge 3 2025
Mandag den 13. januar 2025
 
Grundforløb 2 - Opstart


Ring eller skriv for tilmelding: 76 37 37 92 | pej@amusyd.dk

 

EUD - For dig der er under 25 år

Efter 9. eller 10. klasse

Ansøgningsfristen er 1. marts, hvis du starter på en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse eller inden 1. september året efter, at du er gået ud af skolen. Du ansøger om optagelse gennem optagelse.dk.

Hvis du er gået ud af skolen for mere end 1 år siden, og er under 25 år, ansøger du også gennem optagelse.dk

Hos AMU SYD er der uddannelsesstart til januar og august.

 

Adgangskrav

Adgangskravene for at blive optaget på EUD (erhvervsuddannelse for unge) er:

 • Et karaktergennemsnit i grundskolen på mindst 02 i både dansk og matematik.
 • Kravet om et karaktergennemsnit gælder dog ikke, hvis du har en uddannelsesaftale.

 

Uddannelsesaftale

For at komme på hovedforløbet skal du have en uddannelsesaftale. Aftalen kan indgås på et hvilket som helst tidpunkt i grundforløb 2, og vil have individuel varighed.

 

Læreplads

På oplæringsopholdet bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen.

Oplæringen foregår på i en virksomhed.

Du skal selv finde lærepladsen og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med oplæringsvirksomheden.

På hjemmesiden lærepladsen.dk kan du finde oplysninger om lærepladssituationen for uddannelsen til plastmager.

Du kan også se, hvilke virksomheder, der er godkendt til at ansætte lærlinge, og hvilke der har opslået ledige lærepladser.

 

Grundforløb

GRUNDFORLØB 1 - GF1

Grundforløb 1 er for dig der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse.

På Grundforløb 1 vælger du en fagretning og dette forløb varer 20 uger. Adgangskravet er, at du skal have mindst 02 i gennemsnitskarakter, i både matematik og dansk. Du skal desuden være vurderet uddannelsesparat.

(Grundforløb 1 tages på en anden erhvervsskole end AMU SYD).

I enkelte tilfælde kan du undvære grundforløb 1. Kontakt os og hør mere om dine muligheder.
 

GRUNDFORLØB 2 - GF2

Du skal have max. 20 ugers undervisning på grundforløb 2:

 • Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
 • Grundlæggende hærdeplast
 • Grundlæggende sprøjtestøbning
 • Førstehjælp og elementær brand
 • Sikkerhed ved polyesterstøbning
 • Grundlæggende ekstrudering
 • Intro til plastsvejsning
 • Personlig sikkerhed ved epoxy og isocyanater
 • Grundlæggende termoformning
 • Matematik på F-niveau
 • Fysik på F-niveau

 

Hovedforløbet

Hovedforløbet er fastsat til 9 perioder af 3-4 ugers varighed.

Hele uddannelsen vil således vare 4 år og 6 måneder.