Plastmager

Plastmager

Plastmager over 25 årHOLDOPSTART 2025


Uge 3 2025
Mandag den 13. januar 2025
 
Grundforløb 2 - Opstart


Ring eller skriv for tilmelding: 76 37 37 92 | pej@amusyd.dk

 

EUV - For dig over 25 år

Erhvervsuddannelse for voksne

Hvis du er fyldt 25 år kan du tage en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (EUV).
 

Adgangskrav

Adgangskravene for at blive optaget på EUV er de samme som for optagelse på EUD (erhvervsuddannelse for unge).

Det betyder, at du skal have opnået et karaktergennemsnit i grundskolen på mindst 02 i både dansk og matematik for at blive optaget på grundforløbets 2. del.

Kravet om et karaktergennemsnit gælder dog ikke, hvis du har en uddannelsesaftale.

Hvis du har relevant erhvervserfaring, og opfylder adgangskravene, kan du optages direkte på hovedforløbet, men skal først afklares gennem en RKV. Ellers skal du på et afkortet grundforløb 2.

Hvis du ikke har 2 års relevant erfaringserfaring betyder det som udgangspunkt, at du skal opfylde de samme adgangskrav som hos de unge under 25.

For at starte på EUV skal du kontakte AMU SYD.

 

RKV

RealKompetenceVurdering.

Hele din uddannelse tilrettelægges på baggrund af din realkompetencevurdering, dvs. en vurdering af den uddannelse og erfaring, du allerede har.

 

Uddannelsesaftale

For at komme på hovedforløbet skal du have en uddannelsesaftale.

Aftalen kan indgås på et hvilket som helst tidpunkt i grundforløb 2, og vil have individuel varighed.

 

Læreplads

På dit oplæringsophold bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Oplæringen foregår på en virksomhed.

Du skal selv finde oplæringsvirksomheden og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med lærestedet.

På hjemmesiden lærepladsen.dk kan du finde oplysninger om lærepladssituationen for uddannelsen til plastmager. Du kan også se, hvilke virksomheder, der er godkendt til at ansætte lærlinge, og hvilke der har opslået ledige lærepladser.

 

Grundforløb

GRUNDFORLØB 2 - GF2

Du skal have max. 20 ugers undervisning på grundforløb 2, hvor du bl.a. undervises i:

 • Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
 • Grundlæggende hærdeplast
 • Grundlæggende sprøjtestøbning
 • Førstehjælp og elementær brand
 • Sikkerhed ved polyesterstøbning
 • Grundlæggende ekstrudering
 • Intro til plastsvejsning
 • Personlig sikkerhed ved epoxy og isocyanater
 • Grundlæggende termoformning
 • Matematik på F-niveau
 • Fysik på F-niveau

 

Hovedforløbet

Hovedforløbet er fastsat til 9 perioder af 3-4 ugers varighed.
 

Længden på uddannelsen

Uddannelsen tager mellem 2,5 år og 4 år – alt efter din erhvervserfaring, uddannelsesmæssige baggrund og andre relevante kurser.
Den endelige længde på uddannelsen, vil bliver fastsat efter samtale med vores faglærere.