AMU Syd
FVU START - Jobcenter

FVU START - Jobcenter

Laesevaerksted Fvu Start Jobcenter Aof Amusyd


Et undervisningstilbud med fokus på mundtlig dansk

Undervisningen er et tilbud til voksne med dansk som andetsprog, der har behov for at styrke deres dansksproglige færdigheder forud for deltagelse i FVU-matematik, FVU-læsning eller FVU-læsning særligt tilrettelagt tosprogede.

Gennem undervisningen forbedrer deltagerne deres mundtlige danskfærdigheder, herunder primært ordkendskab.

FVU start omfatter samlet 80 lektioner.

 

FVU START er for dig der

  • ikke har tilstrækkelige sprogkundskaber

  • ikke har fået lært det danske sprog fordi du har haft andre praktiske gøremål

  • har svært ved at opfylde danskkravene på en arbejdsplads.

 


 

Undervisningen er gratis og kan gennemføres når I har tid

 

UNDERVISNINGSSTED
AMU SYDs læseværksted: C F Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

LÆSEVÆRKSTEDETS ÅBNINGSTIDER
Læseværkstedet har åbent alle formiddage fra kl. 8 – 12 således at undervisningen kan planlægges individuelt når det passer Jer.

ØKONOMI
Undervisningen er gratis og der er mulighed for at søge løntabsgodtgørelse efter gældende regler.

SPROGLIG SCREENING
Der skal inden kursusstart ske en sproglig screening af deltageren.

VIL DU VIDE MERE?
Hvis du har brug for yderligere information eller tilmelding til interview og sproglig screening, kontakt:

Tina Slot Espersen, AOF Center Sydjylland
Mail: tse@aofsydjylland.dk
Mobil: 25 66 91 50

Ole Møller, AOF Center Sydjylland
Mail: om@aofsydjylland.dk
Mobil: 30 34 00 06

Kontakt os

ÅBNINGSTIDER OG ADRESSE

Telefontid 76 37 37 37

Mandag til torsdag 07:30 - 15:00
Fredag  07:30 - 14:00

AMU SYD Hovedafdeling
C F Tietgens Vej 6,
6000 Kolding
info@amusyd.dk
CVR: 10 08 52 92
EAN: 5798000553972