Vilkår for deltagelse på kurset i transport af heste

Når du kun skal transportere heste, kan vi tilbyde kurserne

• Dyretransport - håndtering af samlesteder 45867 - 3 dage og
• Dyretransport - kompetencebevis 45868 - 2 dage

på følgende vilkår:

Der er mulighed for at reducere varigheden for ovennævnte 2 kurser til 16 lektioner via Individuel KompetenceVurdering (IKV) på 4 lektioner. Den samlede varighed for Individuel KompetenceVurdering og de 2 dyretransportkurser vil herefter være 20 lektioner, som fordeles over 2 dage.

Ved tilmelding til Individuel KompetenceVurdering får du tilsendt en læsevejledning og teoretisk materiale, som du skal gennemgå grundigt inden kursusstart.

Den Individuelle KompetenceVurdering inkluderer en test, som afklarer, om du kan få merit til at gennemføre yretransportkurserne med reduceret varighed, når der skal transporteres heste. Består du ikke prøven, henvises du til at deltage på de ordinære kurser med en samlet varighed på 5 dage.

De 2 kursusdage afsluttes med en autorisereret prøve, som du skal bestå, for at få udleveret kompetencebevis til 1 dyreart.