Varmt arbejde

Varmt arbejde

Kurser

Varmt arbejde

Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj

Forebyg unødvendige skader!

Hvert år er varmt arbejde som fx svejsning, vinkelslibning og skærebrænding årsag til en række af de største millionbrande.

De håndværkere, der anvender disse farlige arbejdsredskaber, udviser ikke altid den fornødne forsigtighed, derfor har forsikringsselskaberne besluttet at sætte særlig fokus på dette område. Det sker ved indførelse af en særlig selvrisikobestemmelse for varmt arbejde på tings-og ansvarsforsikringer.

Forsikringsselskaberne kan stille krav om at håndværkeren tager AMU-kurset "Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj".