Udfordringer fik ikke lov at stoppe Nicolai

30. november 2022
nyhed-nicoai-teknisk-isolator-amusyd


Selvom Nicolai Rønnemoss allerede har oplevet adskillige bump på sin vej gennem livet, har det ikke sat en stopper for motivationen til at uddanne sig. I dag er han færdiguddannet teknisk isolatør.

Hård medfart

Nicolai er ikke blevet skånet for udfordringer. Tvært imod. Allerede som 3-årig var han igennem et alvorligt meningitis-forløb, som betyder, at han i dag lever med en kognitiv funktionsnedsættelse og derfor bl.a. har svært ved at huske, bevare overblikket og formulere sig på skrift.
I en alder af 17 år, var Nicolai involveret i en voldsom bilulykke, der kunne have kostet ham livet. Heldigvis gik det ikke så galt, men ulykken har alligevel sat sine spor:
”Jeg har udviklet angst efter ulykken, så jeg har det meget svært med ting, som jeg ikke kan kontrollere” fortæller Nicolai Rønnemoss

Viljestyrke og ærlighed førte til læreplads

På trods af både angst og funktionsnedsættelse, har det aldrig været en mulighed for Nicolai at give op. Han har derimod altid arbejdet hårdt og været ærlig omkring sine udfordringer. Og det var lige netop den arbejdsvilje og ærlighed, som skulle vise sig at blive vejen til en læreplads i isoleringsbranchen.
”En bygherre, hvor jeg tidligere var ansat, bemærkede, at jeg var var meget arbejdsvillig. Det mente han ikke måtte gå tabt, så han ville gerne hjælpe mig videre” beretter Nicolai
Bygherren talte efterfølgende med Morten W. Nielsen, som ejer Werners Isolering ApS og fik sat i stand, at Nicolai kunne komme i praktik i firmaet. En uge senere stod det klart, at Nicolai var havnet på sin helt rette hylde og lærlingekontrakten blev underskrevet kort derefter.
”Det var bare lige et sted for mig. Jeg fik masser af ansvar og Morten havde stor tillid til, at jeg kunne løse opgaverne.” smiler Nicolai.
 

Skoleophold med støtte

For Nicolai har skolearbejdet har altid været noget, der bare skulle overstås. Han er gået gennem folkeskolen med 02, fordi det boglige aldrig har sagt ham noget særligt. På grundforløbet til isolatøruddannelsen oplevede Nicolai for første gang, hvordan angsten påvirkede ham.
”Preben, min faglærer, kunne mærke det på mig og fortalte mig om muligheden for støtte på skoleforløbene. Det tog jeg i mod med det samme” fortæller han.
Anne Weifenbach er tilknyttet AMU SYD som SPS-konsulent og har været Nicolais faste støtte under hele uddannelsen.
SPS står for SpecialPædagogisk Støtte og skal sikre, at alle har lige muligheder for at uddanne sig.” forklarer Anne Weifenbach og fortsætter:
”Jeg har hjulpet Nicolai med at bevare overblikket og forvalte sin energi rigtigt. Ifm. den afsluttende opgave, har der været et øget behov for sparring og støtte, så han kunne komme godt igennem uddannelsen. Det har både været til formulering, men også hjælp til at overskue det hele i en presset situation.”

Afgørende eksamensstøtte

Støtten i skriveprocessen har været guld værd for Nicolai. Han vidste præcist, hvad han ville med opgaven, men det var svært for ham at få det ned på papir, så der trådte Anne til.
Nicolai fortæller: ”Det faglige var ikke noget problem og heller ikke hele teorien bag, men det der med at formulere det rigtigt, det kunne jeg ikke selv.”
Til den mundtlige eksamen havde Nicolai også gavn af fuld SPS-støtte.
”Jeg følger SPS-eleverne på eksamensdagen. Jeg coacher dem, gennemgår deres oplæg med dem, er praktisk gris og går gerne med i eksamenslokalet, hvis det kan give ro på eksamensangsten.” fortæller Anne Weifenbach.
For Nicolai har SPS-støtten være afgørende. Han fremhæver også den personlige støtte, som har været med til at løfte humøret, når det hele indimellem var lidt træls.
”Uden støtten fra Anne, var jeg ikke kommet så godt gennem uddannelsen. Selvom jeg glemte vores aftaler indimellem, så kom hun ind og tog fat i mig. Der var aldrig sure miner, altid godt humør og humor, og det gjorde det hele meget lettere.” konstaterer Nicolai.
 

Et godt match

Nicolai kom godt igennem eksamen og er nu færdiguddannet teknisk isolatør. Afslutningen på uddannelsen bliver bestemt ikke enden på det gode samarbejde med læremesteren Morten hos Werners Isolering ApS.
”Jeg er blevet fastansat, og det er jeg rigtig glad for. Det er et rart sted at være. De kender mig, mine udfordringer og min faglighed. Vi er bare et godt match.” slutter Nicolai af.


Her kan du læser mere om uddannelsen til teknisk isolatør →