Uddannelse er en del af ansættelsespakken

6. februar 2023
2023-bojso-brian


Hos Bøjsø vinduer og døre er efteruddannelse og opkvalificering en naturlig del af pakken, hvis man vil være en del af medarbejderstaben.

Vokseværk gennem 50 år
Siden 1972 har Bøjsø døre og vinduer leveret kvalitetsvinduer bl.a. til bevaringsværdige og fredede bygninger. Virksomheden er med tiden gået fra at være et lille snedkeri til i dag at beskæftige næsten 50 medarbejdere på adressen i Vorbasse.

Lavsæson bruges til uddannelse
Som i de fleste andre brancher, er der ikke lige travlt året rundt på vinduesfabrikken, og når der er tid til overs i produktionerne, har man ifølge produktionschef Brian Waldhauer to muligheder:

”Vi kan vælge at holde på vores gode medarbejdere og lade dem dygtiggøre sig, eller vi kan fortælle dem, at vi ikke længere har brug for dem. Den sidste mulighed synes vi, er en rigtig dårlig løsning.” fortæller han.

Derfor har virksomheden i stedet sat sig for at bruge lavsæsonen til at opkvalificere de medarbejdere, de allerede har på fabrikken, så de er klar til at tage fat, når der igen kommer skub i tingene.

Relevante kurser til alle medarbejdere
19 medarbejdere er i øjeblikket afsted på kurset ”Håndtering af uheld og ulykker

På 3 dage lærer de bl.a. om førstehjælp og brandslukning, ligesom der sættes fokus på alarmering og beredskabsplaner.

Kurset er en del af en større kursus-strategi, som Bøjsø har igangsat sammen med AMU SYD for at sikre, at alle medarbejder har et godt og ensartet fundament for det daglige arbejde i virksomheden.

”Lige præcis det her kursus, er jo et kursus, vi aldrig håber at få brug for, men det er til gengæld også et kursus som er relevant for alle vores medarbejdere” fortæller Brian Waldhauer

I kursusstrategien er der også planlagt andre kurser som fx ’Samarbejde i teams’ og ’Lean ’-kurser, der kan give input til optimering af processer i dagligdagen og klæde medarbejderne på til fremtiden.

”Det er en del af det at være ansat hos Bøjsø, at man ønsker at dygtiggøre sig og har viljen til at prøve noget nyt.” fastslår Brian og fortæller, at det lille snedkeri ikke kun har fået vokseværk med årerne, men også er på vej mod en mere digitaliseret produktion.

Sikkerhed som en naturlig del af arbejdet
I den tid, hvor Brian har været ansat, har der været et stigende fokus på sikkerheden i produktionen.

”Ordnede forhold smitter af på kvaliteten i vores produkter. Vi er tilbøjelige til at gøre det, vi altid har gjort. Netop derfor er det godt at få undervisere udefra til at se mere kritisk på tingene sammen med vores medarbejdere” forklarer Brian og peger på, at det bliver lidt mere interessant, når man kan relatere undervisningen til hverdagen.

Kursus på hjemmebane
Kurset ”Håndtering af uheld og ulykker” afholdes i virksomhedens egne lokaler, og de praktiske øvelser foregår på de omkringliggende udendørs arealer.

Knud Skovbjerg har været ansat i virksomheden i 39 år, er tillidsmand og en del af sikkerhedsgruppen på stedet. Han har haft en finger med i spillet, da det skulle besluttes at uddanne i stedet for at fyre medarbejdere i lavsæsonen. Selv er han godt tilfreds med at få genopfrisket både førstehjælp og brandslukning på hjemmebanen i Vorbasse.

”Det er så vigtigt, at vi er her, hvor vi arbejder til dagligt. Vi har fx fået helt styr på, hvor hjertestarteren hænger, hvor vi skal samles ved brand og hvordan vi alarmerer bedst herfra.” fortæller Knud.

Når teorien bliver til praksis
På kurset er der teoretisk undervisning blandet med en god portion praktiske øvelser, hvor der prøves kræfter med brandslukning og førstehjælp.

”Vi er nok ikke så gode til at sidde stille for længe ad gangen, så det er rart, at vi kommer så meget op og ud. 3 dage kan godt være lang tid, hvis det bare er kedeligt teori, men det er det bestemt ikke.” smiler Knud

Den sidste kursusdag går med cases, der binder den teoretiske undervisning sammen med virkelighedstro uheld og ulykker. Kursisterne bliver sminket med sår og brandskader, for at gøre øvelserne så realistiske som muligt.

”Det tilføjer lige den ekstra dimension til undervisningen, som sætter adrenalinen i gang. På den måde opdager vi også, hvordan vi reagerer i pressede situationer.” forklarer underviseren på kurset.

Et fællesskab og fælles ansvar
Det var ikke alle medarbejdere, der syntes, at kursusstrategien var en god ide til at begynde med. Men engagementet og fællesskabet er vokset i takt med, at kurserne forløber.

”Det er uden for nogle medarbejderes komfortzone at skulle på kursus, men jeg er overbevist om, at stoltheden ved at lære nyt, og kunne sætte det på CV’et, er givende for den enkelte. Og vi kan desuden mærke, at det er godt for fællesskabet i virksomheden, at medarbejderne samles om et fælles fundament og ansvar for vores arbejdsplads” slutter Brian af.


Se alle vores sikkerhedskurser her →