Ordblindhed: Med støtte kan flere tage en uddannelse

5. december 2021
sps-ordblind

 
Som ordblind har du ret til støtte, så du kan uddanne dig på lige fod med andre.
Niam er et godt eksempel på, hvor vigtigt det er at få den rette støtte. Hun er ordblind og startede på uddannelsen til rengøringstekniker tilbage i 2016, men det gik desværre ikke som håbet. Hun oplevede ikke at få den nødvendige støtte, og forløbet endte med, at hun droppede ud og vendte tilbage til sit arbejde.


Op på hesten igen

Her fem år senere blev hun igen spurgt af sin arbejdsgiver, om hun ikke kunne tænke sig at få rengøringsteknikeruddannelsen. ”Jeg var meget nervøs, fordi det ikke gik godt sidste gang. Jeg blev faktisk ked af, at jeg ikke gennemførte første gang”, fortæller hun.
Men Niams nervøsitet faldt hurtig til jorden. For på de fem år er der kommet mere fokus på ordblindhed, og det er nu muligt for alle at få adgang til SPS (SpecialPædagogiskStøtte). 
”Jeg har lyst til at være her nu, for jeg kan følge med, nu når fx Pia hjælper mig.” fortæller Niam glad.

 
Tilpasset sine støttemuligheder
 
Pia Lysen er SPS-konsulent her på AMU SYD. Sammen med Pia har Niam fået en meget bedre oplevelse. ”Jeg har fået en computer, der kan læse tekster op, og når jeg skal skrive, hjælper den med at stave.” Samtidig er Niam kommet i en studiegruppe, hvor de hjælper og støtter hinanden.

 
Muligheder for støtte både på kurser og uddannelse

Det er ikke kun ordblinde, som kan få støtte. Det gælder også personer med høre- eller synshandicap eller psykiske vanskeligheder.

Klik her og se, hvilke muligheder for støtte vi tilbyder på AMU SYD →