Grøn omstilling på hylden og i produktionen

8. september 2022
Medspiller-til-gron-omstilling-i-produktionen


AMU SYD tager føringen, når bæredygtighed og grøn omstilling skal omsættes til viden og praksis.

Et helt nyt grønt kursus har set dagens lys på AMU SYD. Her har Lynddahl A/S sendt 15 af deres i alt 110 medarbejdere afsted på kurset ”Medspiller til grøn omstilling i produktionen”.


Virksomhederne skal på banen

Kurset var kun lige netop godkendt, da AMU SYD, som de første i Danmark, afviklede det på Snepsgård ved Ribe. Godkendelsen vidner om det stigende behov, der er for at uddanne medarbejdere, så de er rustet til den store opgave det er at tage et aktivt ansvar for den grønne omstilling.

”Vi skal have fat i virksomhederne, og det er en udfordring. Når jeg er ude til arrangementer, der handler om grøn omstilling og bæredygtighed, møder næsten ingen virksomheder op. Det tyder på, at vi skal starte et helt andet sted.” Fortæller Michael Berggreen, som er konsulent på AMU SYD og underviser på kurset.


Det starter med mindsettet

Med dialogbaseret undervisning sættes der fokus på, hvad der helt konkret kan gøres i dagligdagen, for at reducere ressourcespild og CO2 udledning. Kursisterne bliver bevidste om, hvorfor det er både vigtigt og nødvendigt at bidrage til og videreudvikle den grønne omstilling.

”I virkeligheden starter det med mindsettet. Det er væsentligt at tydeliggøre for kursisterne, hvorfor det giver meningen at foretage ændringer. Både i produktionen, men også derhjemme i dagligdagen. De er nødt til at kunne se tingene i det helt store perspektiv.” fortsætter Michael Berggreen.

Han har længe ønsket sig at få sat skub under de bæredygtige kurser og har også været primus motor på udviklingen af undervisningsmaterialet. Hvis medarbejdere ikke har den grundlæggende forståelse, så bliver det ofte ved snak og gode intentioner hos ledelsen.

”I takt med, at mindsettet ændres, får vi grønne ambassadører ude i virksomhederne, der tænker grønt, stiller spørgsmål og presser på nedefra, så bæredygtighed kommer på dagsordenen.” udtaler Michael.

Han er meget overrasket over, at de yngre kursister på holdet ikke er mere oplyste om tingenes tilstand, og ikke har haft om det i hverken folkeskolen eller på de videregående uddannelser.

”Bæredygtighed burde faktisk stå på skoleskemaet” smiler han.


Fra sort til grøn på 3 dage

De 15 kursister fra Lynddahl A/S har virkelig fået øjnene op for den grønne omstilling.

”Kurset er helt genialt – vi skulle bare have haft det for 20 år siden. Tænk, hvor vi kunne have været i dag, hvis vi havde vidst alt det, vi ved nu” fortæller en af kursisterne.

På kurset lægger Michael ud med at ”gå i sort”. Det betyder, at han bruger en del tid på at give kursisterne viden om de barske realiteter. Det kan virke lidt ’dommedagsagtigt’, men det giver anledning til samtaler, rykker ved mindsettet og giver en forståelse for, at verden kalder på handling. Efterfølgende skal kursisterne se fremad.

”Vores underviser har en kæmpe viden om emnet, det kan man tydeligt mærke. Vi taler meget om, hvordan vi kan gøre små ting i hverdagen, som gør en forskel i det store billede. Selvom vi er et lille land, forurener vi danskere voldsomt – faktisk 17 gange mere end inderne. Det vil jeg gerne være med til at ændre på.”

Det gør et stort indtryk, når de hårde facts kommer på bordet. Ole Alsted, som også skal undervise på kurset, fortæller:
”Kursisterne har meget at fortælle, efter de første dage. De tænker virkelig over tingene og ser muligheder for at tage aktive, klimabevidste valg overalt. Det er ret enestående, hvordan de er engagerede i kurset.”


Konkrete handlinger

Der er ingen tvivl om, at der hos de 15 kursister fremover bliver sat fokus på at tænke mere grønt, for de har mange gode bud på bæredygtige ændringer med sig hjem:
”Det gode ved kurset er, at vi får konkret viden om, hvordan vi kan agere mere bæredygtigt i dagligdagen Der er rigtig meget ’vi plejer’ i vores produktion, men hvis vi fx kunne skrue lidt på temperaturerne og hastigheder på maskinerne og ændre vores rutiner, så ville det helt klart kunne gøre en forskel. Vi kunne også holde op med at bruge alle de plastikkopper til kaffe”.

Det er ikke kun på arbejdspladsen, kursisterne vil trække i den grønne trøje. En stor planche i lokalet viser alle de ting, de hver især har mulighed for at gøre mere bæredygtigt i hverdagen. Her har de bl.a. været omkring emner som transport, kost, genbrug, elforbrug og biodiversitet.

”Vi har også lært, at ikke alle virksomheder er så grønne, som de fortæller. Tit er det bare ’greenwashing’, fordi det er så moderne at være bæredygtig.” fortæller de.


AMU-systemet er et godt værktøj

Kurset ”Medspiller til grøn omstilling i produktionen” udbydes i AMU-regi, og det giver rigtig god mening, fortæller Michael Berggreen:

”AMU-systemet passer rigtig godt til et kursus som dette. Der kan ydes tilskud til AMU-kurser, så der kræves ingen større udskrivning fra virksomhederne, og derfor kan de fleste komme afsted på kurset. Det er faktisk en helt optimal ramme, som vi kan fylde med bæredygtighed og handling.”

På AMU SYD er det svært at få armene ned, og udviklingschef Ole Møller glæder sig over den motivation, der kan mærkes blandt både undervisere og kursister.

”Vi er selvfølgelig stolte over at være de første, der afvikler kurset. Og når vi så ovenikøbet kan mærke hvor begejstrede kursisterne er, ved vi bare, at vi er på helt rette spor. Vi brænder for at hjælpe virksomhederne med at udvikle på de grønne kompetencer og sætte bæredygtigheden i spil” fortæller Ole.

Kurset tager 3 dage og udbydes efter behov. Læs mere her →