Fleksibilitet og støtte giver lige muligheder

13. november 2022
Bjarke-paa-truck-amusyd

 
Med den rette støtte og et fleksibelt uddannelsesforløb, har Bjarke fået sit truckcertifikat.
 
Hos virksomheden Ingvard Madsen ApS, der sælger og servicerer alt inden for skov, park og havemaskiner, sættes medarbejdernes udvikling og dygtiggørelse i fokus, derfor er det en fordel med fleksible forløb, der tilgodeser både virksomhed og medarbejder.

Individuel udvikling

For Bjarke på 23 år, der er diagnosticeret med autisme, har det været afgørende med støtte og fleksibilitet, da han skulle tage sit truckcertifikat.

”Når man har en funktionsnedsættelse, som fx autisme, kan det være vanskeligt at følge et kursusforløb. Derfor er der mulighed for at få ekstra støtte og hjælpemidler koblet på via SPS (socialpædagogisk støtte)” fortæller AMU SYDs SPS-konsulent.

I Bjarkes tilfælde var det muligheden for at tage truckcertifikatet på deltid, der var vejen til succes.

Hos hans arbejdsgiver, Ingvard Madsen ApS, er de heller ikke i tvivl om, at det individuelle tilrettelagte forløb har været godt givet ud. Både for Bjarke, men også for virksomheden.

”Bjarke har modtaget støttetimer og haft en stor fordel i at få kurset serveret i ”små bidder. Vi som virksomhed har til gengæld nydt godt af fleksibiliteten, da Bjarke har kunnet arbejde alle formiddage i virksomheden og har kunnet tage på kursus om eftermiddagen.”  fortæller virksomhedsejer Peter Madsen.

Uddannelse for alle

Meningen med SPS-støtte er overordnet set at give alle lige muligheder for at uddanne sig.

Støtten kan søges, hvis der er tale om funktionsnedsættelser som fx psykiske vanskeligheder, bevægelseshandicap, ordblindhed, høre- eller synshandicap.

Det er langt fra alle virksomheder, der kender til mulighederne for støtte, når det gælder voksen-og efteruddannelse. Det var heller ikke tilfældet hos Ingvard Madsen ApS, før Bjarke fik skræddersyet sit forløb hos AMU SYD.

”Vi kendte ikke til muligheden for støttetimer og fleksibilitet, men løsningen giver gode muligheder for den målgruppe, der måske ikke tidligere har haft lyst til at uddanne sig, fordi de har en funktionsnedsættelse” forklarer Peter Madsen.

Tilpasset forløb og fast støttelærer

”Som uddannelsesinstitution har vi muligheden for at kombinere SPS-støtten med kurser fx på deltid, så forløbet tilpasses medarbejderens behov og virksomhedens arbejdsflow. Det er vores oplevelse, at der inden for efteruddannelse er stor efterspørgsel på fleksibilitet, og det er et fokuspunkt vi arbejder med.” fortæller Bjarne Staun Pedersen, transportchef hos AMU SYD.

Det er uddannelsesstedets SPS-ansvarlige, der søger støtten og sikrer, at de rette tiltag bliver iværksat. Forløbet igennem er der tilknyttet en fast støttelærer, så det er trygt for kursisten at uddanne sig.

”Vi har været rigtig glade for at have Bjarke på truckkursus på AMU SYD. Vi har undervejs haft tæt kontakt med Bjarkes støttelærer, så det har været en god og tryg proces for alle parter” fastslår Peter Madsen.