Charlotte klarede uddannelse med glans – trods ’nedsmeltninger’

28. januar 2022
samtale-med-pia-lysen-amusyd-web

 
Hver tiende dansker har udfordringer med psyken. Charlotte er en af dem. Trods ’sten på vejen’ afsluttede hun sin uddannelse som rengøringstekniker med topkarakter.

Charlotte er ikke i tvivl: hun var ikke kommet gennem sin uddannelse som rengøringstekniker, hvis ikke der havde været hjælp af hente. Hun er ordblind og arbejder med sig selv for at holde styr på temperament og udbrud, som hun kalder ’nedsmeltninger’.

Støtte undervejs
Men der var hjælp at hente. På AMU SYD står Pia Lysen i spidsen for specialpædagogisk støtte (SPS), som skal sikre, at elever og studerende kan uddanne sig på lige fod med andre, selv om de har udfordringer af forskellig slags. Pia Lysen samarbejder i hverdagen med Asgaard, som er et specialiseret støttetilbud for uddannelsessøgende unge og voksne med autisme spektrum forstyrrelser, ADHD, og lignende udviklings- eller indlæringsvanskeligheder. Pia Lysen kan vælge at koble andre på en elev, fx PsykInfo, som var med til at støtte Charlotte i at gennemføre sin uddannelse.
 
Alle hører om støttemuligheder
Pia Lysen kom ind i Charlottes klasse for at fortælle om støttemuligheder – det er standard.

”Vi har mange elever eller kursister, der har brug for en ekstra håndsrækning for at komme godt igennem et uddannelses- eller kursusforløb. Problemer kan være alt fra ordblindhed til psykiske udfordringer eller en kombination af mange ting. Det er vi gearet til at tage hånd om,” siger Pia Lysen.

Det fik efterfølgende Charlotte til at tage kontakt til Pia Lysen for at bede om hjælp.

”Jeg forklarede hende, at jeg er ordblind og manglede hjælp til at kunne klare undervisningen med en it-rygsæk. Der var også andre ting, der fyldte. Mit hoved var ét stort rod. Jeg har det svært med mange nye mennesker, og mit temperament var helt ud over kanten. Det gik bl.a. ud over mine nye klassekammerater,” fortæller Charlotte.
 
Hjælp til at løse konkrete situationer
De to blev enige om at koble Lene Paulsen, som er konsulent ved PsykInfo, og Charlotte sammen.  

”Min vigtigste opgave er at understøtte den studerende og nogle gange underviserne og klassen. I PsykInfo er vi der ikke for at behandle, men for at være med til at løse konkrete situationer i tæt samarbejde med den studerende. Vi giver den enkelte nogle redskaber, så den studerende bedre kan mestre svære situationer næste gang,” forklarer Lene Paulsen.

Eksempelvis blev Lene Paulsen og Charlotte enige om, at det var vigtigt at få forklaret klassen, hvorfor Charlotte kunne få ’nedsmeltninger’.

”Lene har været en kæmpe støtte i nye og svære situationer, jeg stod i. Vi aftalte bl.a. at hun forklarede klassen, hvad jeg gik og tumlede med, hvordan jeg kunne reagere på de forskellige udfordringer, og hvordan de skulle forholde sig, når jeg fik udfald,” siger Charlotte.
 
Hun oplevede, at orienteringen af klassen skabte forståelse for hendes situation. Herefter var klassekammeraterne altid klar med et kram eller hjælp.

Forskellig støtte
Pia Lysen og Lene Paulsen understøttede på forskellig vis Charlotte.

”Pia Lysen hjalp mig med min computer og fulgte op, hvis jeg ikke lige havde givet lyd fra mig i nogle dage. Selv om jeg ikke går på skolen mere, så får jeg stadig en sms i ny og næ fra Pia, som vil høre, hvordan jeg har det. Det betyder rigtigt meget,” siger Charlotte.

Lene Paulsen var der for Charlotte, når hun havde brug for det. Det krævede bare en sms eller en opringning.

”Hun var der til at lytte uden at stille dumme spørgsmål. Hendes fokus var på samtale og løsninger, fx med hensyn til, hvilke situationer der var svære, og hvordan jeg kunne tackle dem. Jeg stolede på hende fra første øjekast, og det gjorde jeg af den simple grund, at hun var forstående og kom med løsninger. Jeg følte mig hverken forkert eller mærkelig,” fortæller Charlotte.

Tag imod hjælp
Charlotte har valgt at fortælle sin historie, fordi der er mange andre, der har udfordringer og måske afholder sig fra at tage en uddannelse.

”Jeg fik min uddannelse, fordi jeg tog imod hjælp. Mange andre går derude og tør måske ikke at gå i gang, men det kan lade sig gøre. Jeg oplevede, at der var stor vilje til at hjælpe mig. Det er jeg utrolig glad for,” siger Charlotte, som er i arbejde inden for sit nye fag.

Hun sender også en stor tak til sin klasse: H5 - 2021 for at være den klasse, der støttede hende, når hun havde behov for det.

Læs mere og se videoen om SPS her →