Kan du være ordblind og undervise samtidigt?

8. oktober 2021
nyhed-ordblind


”Ja”, fortæller vores underviser Bendikte. ”Det handler i bund og grund om at acceptere, at der er nogle udfordringer og så anvende alle de teknologiske redskaber, der giver frihed til at fokusere på faglighed og indhold, frem for enkelte stavefejl. ”

 
Ordblindhed har styrket kreativiteten

”Jeg fortæller gerne mine kursister og studerende, at jeg er ordblind for at bevise, at ordblindhed ikke er lig med lav intelligens - tvært i mod. Mange ordblinde føler sig dumme, fordi vi ikke behersker den skriftlige kommunikation på lige vilkår som ikke ordblinde. Men med alle de digitale redskaber vi har mulighed for at bruge i dag, er vi nu ret godt stillet. Jeg oplever, at min ordblindhed har givet mig øvelse i at være kreativ og tænke ud af boksen. Så længe jeg kan huske, har jeg nemlig været tvunget til at finde synonymer for de ord, jeg forhen ikke kunne stave til.”


Ydmyget i skolen
 
At lave en stavefejl eller glemme et ord i en sætning er noget, vi alle har oplevet i løbet af vores liv og særligt i skolen. For mange af os betyder det ikke så meget, men det forholder sig helt anderledes hos folk med dysleksi (ordblindhed).
 
”Indtil for 3 år siden, hvor jeg fik konstateret ordblindhed, følte jeg mig ofte forkert og havde et meget lavt selvværd. Denne følelse kom blandt andet til udtryk i folkeskolen. Her læste vores dansklærer stile og opgaver højt på klassen, hvis de udmærkede sig på en eller anden måde. Den dag min stil blev valgt, blev jeg bare så glad. Desværre var fokus ikke på indholdet i stilen, men fordi min lærer ville fortælle og vise mig, hvor mange stavefejl jeg lavede, hvilket jeg jo ikke selv kunne se. Min lærer læste den op, som jeg havde skrevet den - det vil sige med alle mine stavefejl. Det var ydmygende og gjorde det hele værre” fortæller en tydelig påvirket Bendikte.
 

En lettelse da jeg som voksen fik konstateret ordblindhed

I Danmark er ca. 400.000 mennesker ordblinde, hvilket svarer til 7-8% af den danske befolkning.
 
Bendikte var voksen, da hun fandt ud af, at hun er ordblind.
 
”Min datters lærer havde fokus på det, og så fandt jeg en ’for sjov’ test på nettet. Den viste, at jeg var ordblind og burde søge hjælp. Jeg blev screenet hos HF/VUC her i Kolding, hvor de bekræftede det, testen på nettet havde vist. Så fik jeg ordblindeundervisning, hvor jeg blandt andet lærte hjælpeprogrammer som CD-ord. I dag beder jeg om hjælp – det er jo meget nemmere end at gå med det selv. Mit selvværd er blevet bedre, og jeg har forstået, at det jo ikke er mig som person, der er forkert.”

 
Få den hjælp du har brug for

”Der findes så mange hjælpemuligheder og onlineprogrammer, som kan hjælpe i hverdagen”, fortæller Bendikte.
 
Drømmer du om at tage en uddannelse eller kursus, men føler dig hæmmet, så tilbyder vi her på AMU SYD flere muligheder for støtte. Det gælder både, hvis du er ordblind, har høre- eller synshandicap eller psykiske vanskeligheder.
Se mere her →
 
Ordene hopper og danser

Ordblindhed beskrives ofte som, at ordene hopper og danser foran øjnene. Men hvordan føles det i virkeligheden?
På DR´s hjemmeside kan du med egne øjne prøve, hvordan det er. Her kan du både få vist en tekst med forskellige grader af ordblindhed og opleve, hvordan det i virkeligheden er, når bogstaverne ikke vil stå stille.