At ansætte en elev kan være win-win

16. september 2020
diana_simonsen_amusyd

”Vores kunder efterspørger i højere grad vejledning inden for rengøring og hygiejne – særligt efter Corona er blevet en del af vores hverdag. Derfor har vi behov for mere faglært personale”. Ordene kommer fra direktør Brigitte Hansen, FlexPartners, som har valgt at ansætte en elev for første gang i sin rengøringsvirksomhed.

 

Hvorfor skal vi uddanne elever?

”Vi har valgt at ansætte Diana Simonsen som elev, da hun kommer med relevant erfaring, som vi kan lære af. Uddannelsesaftalen er kommet i stand i et samarbejde mellem Jobcenter Kolding, AMU SYD samt Diana og os.” udtaler Brigitte. ”Diana fik på AMU SYD lavet en RKV (Realkompetencevurdering), der giver overblik over nødvendige skoleophold og praktik. Først var hun hos os i 4 ugers praktik, hvorefter vi lavede uddannelsesaftalen”.

Selv fortæller Diana: ”Jeg har valgt at blive faglært, fordi jeg gerne vil have papirer på det, jeg kan. I dag er det nemmere at få job, hvis du har et uddannelsesbevis. Da jeg har en del erfaring inden for rengøring og som Oldfrue på hoteller, har jeg fået merit, så den 2-årige uddannelse - først til rengøringstekniker og så serviceassistent – kun tager mig et år.

 

Erfaring og ny viden

”Selvom jeg har meget erfaring, oplever jeg stadig at lære en masse, som jeg faktisk ikke var bevidst om. Så teorien her på AMU SYD supplerer godt den erfaring, jeg har med mig” fortæller Diana Simonsen. Hun har valgt at starte på uddannelsen til rengøringstekniker som springbræt til at blive serviceassistent. ”Jeg kan godt lide en varieret hverdag med en blanding af praktiske og administrative opgaver, hvilket denne uddannelse giver mig mulighed for”.

For Brigitte er det en fordel, at Diana bliver opkvalificeret via uddannelse. ” Den viden, Diana bringer med retur fra skolen, kan vi alle lære af og derved generelt øge fagligheden blandt vores personale. Vi har ansat både faglærte og ufaglærte, som alle har relevante AMU-kurser, så de har en faglig ballast.

 

Fremtiden

Om fremtiden fortæller både Diana og Brigitte, at de håber på et samarbejde, som strækker sig længere end uddannelsesperioden. ”Jeg er færdiguddannet allerede til sommer” smiler Diana og siger videre: ”Jeg vil gerne blive i virksomheden efter endt elevtid, og se hvad arbejdet fører til”.

Brigitte konkluderer: ”Det kræver tid og ressourcer til oplæring at have en elev ansat, men det er en investering i fremtiden, da vores udgangspunkt med en uddannelsesaftale er at kunne fastholde Diana, når hun er færdiguddannet”.