Opkvalificering af Alfa Lavals medarbejdere

Opkvalificering af Alfa Lavals medarbejdere

Kompetenceudvikling hos Alfa Laval

Opkvalificering til medarbejdere

  
Deltag med gode kolleger, og oplev kurser, der sammensættes med eksempler og opgaver, som du kan genkende fra din dagligdag og samtidig gennemføre flere kurser på virksomheden.

Her kan du vælge en eller flere kurser, som over tid giver dig helt nye færdigheder. 

Afkryds de kurser, du finder interessante i formularen her på siden. Din chef får besked og der vil ske en overordnet planlægning efter interesse, og kursustidspunkter bliver meldt ud til dig og dine kolleger.
 

Læs mere om kursusforløbene her:

 
◼ Den professionelle medarbejder◼ Grundlæggende digitalisering◼ LEAN 1
◼ Operatørvedligehold ◼ Sikker adfærd på arbejdspladsen◼ LEAN 2
◼ Lageroperatør◼ Teams, trivsel, kost og mental sundhed◼ Medspiller til grøn omstilling

 
◼ Den professionelle medarbejder

 

Varighed: 4 dage
 
AMU-kursus:
Fagnr.: 45622 | Medarbejderens personlige ressourcer i jobbet
  
Beskrivelse: Kurset er oplagt at starte kursusrækken op med, da det giver værktøjer til at gå motiveret til alle de andre kurser.
Du får som medarbejder redskaber, som du og dit team kan bruge, når I gerne vil sørge for høj trivsel – og også holde fast i den. Det handler bl.a. om at styrke den gode kommunikation, samarbejdet og fællesskabet, forståelsen og tilliden parterne imellem samt den faglige stolthed. Forståelse af egen og andres roller i arbejdet med at fremme trivslen og sammenhængen til de gode resultater.
Vi giver dig nye indsigter - vi sætter spot på arbejdspladsen, som alle gerne vil arbejde på, og den arbejdsplads, hvor brok og mistrivsel ikke tager over, men hvor vi i stedet giver inspiration til initiativer, der kan fastholde fokus på den gode trivsel på arbejdspladsen.
 
Udbyder: AMU SYD

◼ Operatørvedligehold 

 
Varighed: 10 dage

AMU-kurser:
Fagnr.: 40488 | Operatørvedligehold, automatik intro (5 dg)     
Fagnr.: 40449 | Operatørvedligehold, mekanisk intro  (3 dg)
Fagnr.: 40368 | Inspektion for operatører i procesindustrien (2 dg)

Beskrivelse: På kursusforløbet vil du via teori og praktiske øvelser lære, hvordan produktionsudstyret og maskinerne fungerer teknisk både el-teknisk, pneumatisk og mekanisk mv.
På baggrund af denne indsigt, vil du være i stand til at give kvalificerede fejlmeldinger til reparatører/teknikere og foretage el-teknisk fejlfinding og fejlretning af mindre fejl, der ikke kræver en reparatør/teknikers medvirken.
Ligeledes vil du opnå en grundlæggende forståelse for mekanisk vedligehold og vedligeholdelsesstrategier.

Udbyder: EUC Lillebælt

◼ Lageroperatør

 
Varighed: 7 dage

AMU-kurser:
Fagnr.: 21980 | Arbejdsmiljø ved automatiske anlæg (2 dg)
Fagnr.: 21908 | Automatiske anlæg på lager (3 dg)
Fagnr.: 49885 | Grundlæggende procesforståelse på lagerområdet (3 dg)
    
Beskrivelse: Kursusdage hvor du lærer at manøvrere i en kompleks hverdag i en moderne lagervirksomhed. Du får en helhedsforståelse for hele det flow og den proces der er en betingelse for at arbejde på et lager, med fokus på bl.a. IT og automatisering, procesoptimering, planlægning, samspil og samskabelse, kvalitetssikring- og bevidsthed.

Udbyder: Learnmark

◼ Grundlæggende digitalisering


Varighed: 5 dage

AMU-kurser:
Fagnr.: 49643 | Digitalisering i produktionen 1 (2 dg)
Fagnr.: 49644 | Digitalisering i proudktionen 2 (3 dg)
    
Beskrivelse:
Vi tager denne uge de første skridt til at du bliver ”digital borger”.
Du bliver tryg i at finde rundt i den digitale verden, bliver introduceret i at bruge tablets, smartphones samt relevante apps.
Du får kendskab til at bruge IT som kommunikationsmiddel med mails, sms m.m.
Du lærer at bruge IT til informationssøgning og bruge søgemaskiner.
 
Udbyder: AMU SYD

◼ Sikker adfærd på arbejdspladsen


Varighed: 3 dage
 
AMU-kurser:
Fagnr.: 49379 | Udvikling af sikkerhedskultur i industrien (1 dg)
Fagnr.: 49377 | Sikker adfærd i produktionen (1 dg)
Fagnr.: 49382 | Udikling af teams (1 dg)
    
Beskrivelse:
3 spændende dage med fokus på, hvordan vi sammen har en sikker arbejdsplads både i forhold til egen adfærd, men også hvordan vi sammen udvikler og vedligeholder sikkerhedskulturen. Kurset foregår på arbejdspladsen, hvor vi kan gå rundt og observere de daglige rutiner og give hinanden konstruktiv feedback, så alle kan instruere kollegaer og opretholde sikkerhedskulturen i fremtiden.

Udbyder: AMU SYD

◼ Teams, trivsel, kost og mental sundhed

 
Varighed: 5 dage

AMU-kurser:
Fagnr.: 49259 | Kommunikation i teams (2 dg)    
Fagnr.: 49934 | Sund kollega i industriel produktion (2 dg) 
Fagnr.: 48881 | Sundhed for operatører i industrien (1 dg)
    
Beskrivelse: En uge med stor fokus på dig selv, og hvordan du sikrer dig et godt arbejdsliv. Hvordan kommunikerer du godt med kollegaer og sikrer et godt arbejdsmiljø. Med baggrund i kendskab til det psykiske arbejdsmiljøs betydning for egen trivsel kan du reagere forebyggende på stress og andre faktorer. Du kan ud fra sundhedsfaktorer, som bygger på Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende sundhed og forebyggelse, aktivt sikre dig et sundt arbejdsliv.

Udbyder: AMU SYD

◼ LEAN

 
Varighed: 5 dage
 
AMU-kurser:
Fagnr.: 49589 | Intro til Lean (1 dg)
Fagnr.: 43939 | Systematisk problemløsning for operatører (2 dg)
Fagnr.: 49085 | Lean support i produktionen (2 dg)
 
Beskrivelse:
Du lærer om tankegangen bag Lean og den værdi Lean kan have i din virksomhed. Lean kan både skabe værdi i traditionel industriel produktion og i andre arbejdssammenhænge, hvor samspillet mellem medarbejdere og arbejdsrutiner ønskes struktureret.
Du lærer at gennemføre et 5-S mål- og resultatstyringsforløb ved anvendelse af de 5 trin i Lean-fremgangsmåden.
Du lærer at indgå i selvstyrende grupper som anvender tavlemøder som en væsentlig del af planlægning af det daglige arbejde samt problemløsning og forbedringer i produktionen.
 

◼ LEAN 2

 

Varighed: 5 dage
 
AMU-kursus:
Fagnr.: 49086 | IAnvendelse af LEAN værktøjer i produktionen
 
Beskrivelse:
Sammen med andre kolleger og/eller faggrupper kan du anvende værktøjerne fra de 5 Leanprincipper, de 7 spildformer og Kaizen, til forbedring af produktionprocesser.
Dette sker gennem praktisk anvendelse af værktøjerne samt opnået kendskab til problemløsning, datafremstilling og projektstyring.
 
Udbyder: AMU SYD

◼ Medspiller til grøn omstilling

 
Varighed: 5 dage

AMU-kurser:
Fagnr.: 49973 | Medspiller til grøn omstilling i produktionen (3 dg)
Fagnr.: 49554 | Bæredygtig produktion (2 dg)

Beskrivelse:
En spændende kursusuge for dig der ønsker at være en aktiv medspiller i den grønne omstilling.
Du får indblik i den klimamæssige situation og bæredygtige værktøjer til hverdagen. Både i forhold til dit privatliv, men også så du bliver bedre rustet til at tage en aktiv rolle i at drive positive forandringer, som kan reducere virksomhedens miljøpåvirkning.
Med viden om co2 udledning, ressourceforbrug og klimaforandringer lærer du at udvikle og fastholde processer i produktionen som støtter den grønne omstilling.

Udbyder: AMU SYD