Flere søgemuligheder

Videopræsentationer

Få et overblik over kurser og uddannelser og hjælp din ledige borger på vej mod næste job.

Se mulighederne her

Kurser for ledige

Bliv klar til dit næste job - start her!

Er du ledig, har du måske ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Lad din A-kasse eller Jobcenter hjælpe dig.
 

Positivlisten

Fleksibel jobrettet uddannelse for ledige

6 ugers jobrettet uddannelse

Du frit vælge mellem kurser inden for samme erhvervsgruppe. Retten til 6 ugers jobrettet uddannelse kan benyttes efter 5 ugers ledighed.

Er du UNDER 25 år...
skal du have gennemført kurserne inden for 6 måneder.

Er du OVER 25 år...
skal du have gennemført kurserne inden for 9 måneder.

Ledig, med 6 ugers jobrettet uddannelse

(Gælder ikke hvis du er højtuddannet)

 

Tilmelding

Har du tilmeldt dig med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, har du på forhånd modtaget Skema AR237, som det forudsættes, at du har udfyldt og sendt til din A-kasse.

Bemærk: Du kan kun deltage på kurset, når din A-kasse har attesteret AR237 OG dit JOBCENTER har godkendt din kursusdeltagelse.

 

Mødetid

Hvis ikke andet er angivet i dit indkaldelsesbrev, skal du møde kl. 8.00 i kantinen.
Du kan se på info-skærmene, lige inden for døren, hvor dit hold skal mødes.

Bemærk: Møder du ikke til tiden den første kursusdag, kan kursuspladsen være givet til en anden.

 

Befordringsgodtgørelse

Ønsker du at søge om befordringsgodtgørelse, skal du udfylde skemaet Ansøgning om befordringsgodtgørelse (PDF).

På kursets sidste dag, skal du henvende dig i administrationen hos AMU SYD, som skal attestere skemaet for dit fremmøde og derefter skal du sende skemaet til din A-kasse, som behandler ansøgningen.

Alle punkter på skemaet "Ansøgning om befordringsgodtgørelse" skal udfyldes og indsendes til din a-kasse.

Du kan opnå befordringsgodtgørelse, hvis du har over 24 km daglig transport fra din bopæl til kursusstedet. Satser efter gældende regler.

 

Dagpenge

Under kursusdeltagelsen bibeholder du dine dagpenge.

 

Lægeerklæring / Stempelmærke

Kran- og Gaffeltruckcertifikat
Er du ikke i besiddelse af et kørekort, skal du aflevere en gyldig lægeerklæring, inden vi kan udstede et certifikat til dig. Eventuelle udgifter til lægeerklæring betaler du selv. Det er samme lægeerklæring, som bruges i forbindelse med erhvervelse af kørekort.

Kørekortgivende kurser
Udgifter til stempelmærker, lægeerklæring og evt. chaufføruddannelsesbevis afholdes af dig selv.

 

Praktisk info til "andre ledige"

  • IKKE ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse
  • Ledige højtuddannede
  • Kontanthjælpsmodtagere
  • I jobtræning
  • Forrevalidering
  • Revalidering

Er du på offentlig forsørgelse eller ansat i særligt jobtilbud eller er du ledig og har du en højere uddannelse, som du har brugt inden for de seneste 5 år, kan du kun gå på AMU-kurser, hvis dit jobcenter accepterer at betale din kursusplads og alle andre udgifter forbundet med kursusdeltagelsen. Eventuelt ønske om overnatning skal også godkendes af dit jobcenter.

 

Tilmelding

Inden du kan blive optaget på kursus, skal du have haft kontakt med dit Jobcenter, som skal give dig lov til at deltage på kurset.

Jobcentret skal betale for din kursusdeltagelse og skal derfor bestille kursuspladsen til dig hos AMU SYD.

Når jobcentret har bestilt din kursusplads, vil du 2-4 uger før kursusstart modtage indkaldelsespapirer.

 

Mødetid

Hvis ikke andet er angivet i dit indkaldelsesbrev, skal du møde kl. 8.00 i kantinen.

Du kan se på info-skærmene, lige inden for døren, hvor dit hold skal mødes.

Bemærk: Møder du ikke til tiden den første kursusdag, kan kursuspladsen være givet til en anden.

 

Lægeerklæring / Stempelmærke

Kran- og Gaffeltruckcertifikat

Er du ikke i besiddelse af et kørekort, skal du aflevere en gyldig lægeerklæring, inden vi kan udstede et certifikat til dig. Eventuelle udgifter til lægeerklæring betaler du selv. Det er samme lægeerklæring, som bruges i forbindelse med erhvervelse af kørekort.

Kørekortgivende kurser

Udgifter til stempelmærker, lægeerklæring og evt. chaufføruddannelsesbevis afholdes af dig selv.