Green Lean

 

Grøn omstilling

Mange virksomheder har fokus på den grønne omstilling. Men hvordan kan du og kollegerne fx arbejde med at undgå spild i en travl hverdag? Det kan handle om at spare på vand og el eller minimere affald og spild på en række andre områder. Det er sund fornuft – både for økonomien og miljøet.
 
Vi tilbyder kurser med fokus på Green Lean. Det er målrettede kurser, som giver ideer til at arbejde i praksis med den grønne omstilling.

Vi tilrettelægger præcis de kurser om grøn omstilling, som du og virksomhederne har brug for.

 

Green Lean hjælper med spild

Kurser med fokus på Green Lean, handler grundlæggende om at minimere spild og dermed mindske miljøbelastningen fra virksomhederne. Mange virksomheder efterspørger kurser, som gør arbejdet med grøn omstilling håndgribeligt.
 
Der er fokus på syv spildtyper
Konkret fokuseres på syv spildtyper i forbindelse med Green Lean:
  1. Overproduktion
  2. Lager
  3. Transport
  4. Bevægelse
  5. Fejlproduktion
  6. Unødige processer
  7. Ventetid. 
 
Kendte værktøjer fra Lean
På Green Lean-kurser arbejder vi med de kendte værktøjer fra Lean. Med de samme værktøjer, som ellers bruges til at effektivisere arbejdsgange med, kan din arbejdsplads reducere påvirkning på miljøet. Det gavner både miljøet og bundlinjen. Grøn omstilling handler også om konkurrencefordele. Stadig flere virksomheder og forbrugere vælger at handle med producenter, som har produkter med mindst mulig miljøbelastning.
 
Bliv bevidst om spild
I en travl hverdag er der ofte mere fokus på at fremstille nye produkter end på spild. Det kan være maskiner, der ikke bliver slukket, når der er pause. Eller affald, som faktisk kan genanvendes, men ikke bliver sorteret rigtigt.
 
Hos AMU SYD ved vi, at succes med den grønne omstilling ofte starter med at skærpe bevidstheden om, hvor der er spild. Først herefter kan spildet prioriteres i virksomheden, og det praktisk arbejde med at fjerne eller nedbringe spildet kan komme i gang og blive en del af virksomhedens handlingsplaner.
 
På det indledende kursus i Green Lean har vi fokus på de forskellige typer af spild og på de steder, hvor der kan tages fat. Det giver mening for både miljøet og virksomhedens økonomi og evne til at tiltrække nye kunder.

Kurser